גידול יונים - לכלוך חלונות שכנים (מפגע תברואתי) - כתב אישום

הכרעת דין 1. בתיק עמ"ק 21171/03 הואשם הנאשם כי הוא מגדל יונים בתוך הבית ומלכלך לכל השכנים את הבגדים ואת החלונות של הבתים. העבירה היא לפי חוק עזר לאשדוד (החזקת יונים ועופות), תשכ"ב- 1961. בתיק עמ"ק 21640/03 הואשם הנאשם על כך כי התקין או הרשה לאחר להתקין מוטות ברזל במרפסת שירות שלו הגורם ליונים להתמקם עליהם והם גורמים למפגע תברואתי עבירה לפי סעיף 2 (4) לחוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), תשכ"ח-1967 . הדוחות נכתבו לשניידר פבל אולם בנו טוביה קיבל על עצמו את האישומים וכתבי האישום תוקנו. 2. המאשימה העידה את הפקח שחתום על הדוחות והגישה צילומים של המרפסת שם מתרכזים הציפורים וכן צילום הלכלוך לרצפה של השכנה שגרה מתחת למרפסת ( מוצגים ת/1 עד ת/4 ). הנאשם העיד בעצמו. הנאשם חלק על כך כי הוא ומשפחתו מגדלים יונים או כי הם מעודדים את היונים להיכנס למרפסת השירות לאכול או לישון. לטענתו יש מגיפת יונים והיונים מתיישבות בכל מקום שהן מוצאות לנכון. 3. הפקח מר אלי וקנין, העיד כי נכנס לדירה וראה במרפסת השרות מעין שובך וכן אוכל ליונים וגם כי יונים נכנסות למרפסת השירות לאכול (עמ' 1 לפרוטוקול מול שורה 9 ובעמ' 3 מול שורות 13 ו- 14). 4. אני מאמינה לעדות הפקח על מראה עיניו ואינני מקבלת את עדות הנאשם כי היונים יושבות במקרה דווקא בצד הבניין שלו. אני מקבלת את גרסת המאשימה כי היונים מתרכזות היכן שהן זוכות ליחס טוב ואוכל. אין בכך כדי לקבוע כי הנאשם מביא את היונים למקום. אך הן מתרכזות במקום. אומר כב' השופט ניסים ממן: "גידול בעלי חיים כרוך מטבעו במטרד שעניינו ריח, זיהום קרקע ומים ואולי גם רעש, " (עת"מ 162/03 (נצ') בת שבע יפלח ואח' נגד מועצה אזורית גלבוע ואח' , דינים ועוד, דינים מחוזי, לד(6), 467 ). שם התבקש צו למנוע הפעלת לול מסחרי קרוב מדי לבתי התושבים בישוב הכפרי. אני מקבלת כי היונים בעיר מתרכזות להיכן שהן מוצאות לנכון וגם כי מדובר ביונים מרובות. אני גם מוכנה לקבל את שאלת הבדלי התרבויות בין תושבי העיר. יש תושבים שמוצאם ממדינות צפוניות מקום שמקובל להאכיל ציפורים כדי לסייע בידם להשלים את תזונתם בגלל פגעי מזג האוויר. אולם מה שנכון למדינות הצפוניות והקרות יותר אינו נכון בהכרח למדינות החמות והדרומיות יותר כגון מדינת ישראל. כאן מזג האוויר יותר נוח ולציפורים יש מזון בטבע על פני רוב חודשי החורף ולכן אין צורך להאכיל אותם. כמו כן ריכוז היונים במקום שמעל מרפסות של אחרים מרכז בסמוך למגורי השכנים לשלשת כעולה מהצילומים שהוגשו. בלשלשת יש סכנה לאנשים במקום כי בלשלשת מצויה מחלה פיטרייתית בשם Cryptococcosis . (ראה: http://www.cdc.gov/healthypets/diseases/crptococcus.htm ). 5. העבירה נשוא סעיף 2 לחוק העזר קובעת כדלקמן: "2. לא מחזיק אדם בתחום המועצה עופות או יונים חיים שלא לצורך שחיטה תכופה, אלא עופות בלול ויונים בשובך, ולפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון". המועצה הוגדרה: "המועצה המקומית אשדוד". העבירה אינה עבירה של האכלת יוני בר. המאשימה לא הוכיחה שהנאשם ומשפחתו מחזיקים את יונים אלא רק מעודדים אותם על ידי האכלתם.לכן אני מזכה את הנאשם מהעבירה בתיק עמ"ק 21171/03. לא מצאתי כי הוכחה האשמה בתיק עמ"ק 21640/03 . אמנם במקום יש או היו מוטות אך הן נראות לי מוטות שהותקנו למטרות שאינן קשורות ליונים, שהיו נעמדות על מקומות אחרים בסמוך למרפסת. על כן בתיק בתיק עמ"ק 21640/03 אני מזכה את הנאשם מהעבירה נשוא כתב האישום בתיק עמ"ק 21640/03. משפט פלילימפגעיםתברואהחלון