נסיעה של אגד תוך הפרת תנאי רישיון

הכרעת דין הנאשמים הכוללים את חב' אגד להלן (נאשמת מספר 1) ונהגה (להלן נאשם מספר 2) מואשמים בכך שבתאריך 17.6.01 לא ביצעו נסיעה בהתאם לתנאי הרשיון מרח' הנביאים ירושלים ליישוב בית מאיר דרך היישוב בית זית. מטעם התביעה העידו 3 עדות גב' תקווה ניב, גב' קלי אסתר, וגב' לאה נוטע. תמצית עדותן הייתה זהה , העדות המתינו לקו האוטו' שהן יושבות על הספסל בתחנה. תוך כדי כך עקב היכרותם הקודמת עם בעיות של הקו הציצו קדימה אחורה ובחנו את האוטו' על מנת לראות אם הקו הרלוונטי 186 מגיע עם לוא. אחד העדות העידה לפני שראתה קו זה חולף על פניה בעוד שהעדות האחרות לא ראו את הקו כלל. כשראו הקו איננו מגיע התקשרו לסדרן והלה טען כי הנהג המתין ויצא בזמנו. יש לציין שלדעת כולם הייתה התחנה בזמנו במקום שאוטובוסים אחרים ומספרים אחרים חונים בה. במלים אחרות , התחנה והשטח שלפניה ואחריה היה מלא באוטו' אחרים שחנו שם. עקב כך לא היה מקום לאוטובוס הרלוונטי לעצור בתחנתו. כל העדות ציינו פה אחד כי תופעה זאת הייתה מוכרת ולכן קרה לפעמים שהנהג לא יכל לעצור בתחנה ועקב כך עמד במקביל לאוטובוסים החונים, פתח את הדלת, וביקש מהנוסעים לעלות לאוטובוס. דווקא בשל כך הייתה עירונותן גדולה כפליים והן כל העת ניסו לבדוק ולראות שמה האוטובוס בתחנה או חונה לפנים או לאחור, או מכריז או עובר ומבקש לו נוסעים. טענת ההגנה הייתה כי הנאשם המתין במשך 6 דקות בתחנה ולצורך כך הובאה דיסקית הטכוגרף על פיה בסמוך לשעת הנסיעה (11:45) המתין בתחנה . הנהג העיד לפניי כי לא רק שהמתין בתחנה הראשונה אלה אף אסף משם נוסעים. לאחר ששמעתי את שלושת העדות והתרשמתי מהופעתם לפני אני קובע פוזיטיבית וחד משמעית כי העדות המתינו בתחנה והאוטו' לא עצר בתחנה ואף לא במרחק סביר לפניה או אחריה. מדובר בשלוש עדות לא צעירות לימים שבוודאי לא קשרו קשר נגד "אגד". ההגנה שברור היה לה שקשה יהיה לפגוע באמינותן של העדות, ניסתה לטעון כי מדובר בחוסר תשומת לב רגעית. דהיינו, העדות דיברו בניהן או סתם לא שמו לב לאוטו' החולף. אינני מקבל את טענת ההגנה. ששלוש העדות העידו בפירוש , בצורה ברורה וברחל בתך הקטנה כי האוטו' לא היה בתחנה ולא בסמוך לה ואני מקבל את גרסתן לחלוטין. ייתכן אומנם כי הנהג חנה במרחק רב מהתחנה או במקום אחר אך בוודאי לא בתחנה או אפילו סמוך לה. נכון הוא ששתיים מתוך שלוש העדות שלחו מכתבי תלונה לאגד במספר מקרים קודמים אך לכל העדות זוהי הופעתם הראשונה בבית המשפט ודווקא בגלל רגישותן לבעיה, ברור לי שלא ייתכן שלא שמו לב. אשר לכן לאור כל מה שכתבתי אני קובע כי הנהג לא עצר בתחנה וממלא עברו הנאשמים את העבירות המיוחסות להן בכתב האישום. אני מרשיע את נאשמת מספר 1 בכל שלושת הוראות החיקוק, ואת נאשם מספר 2 בעבירה של אי עצירה בתחנה לאיסוף נוסע. אגד