אוֹפנוע ים מהירות מופרזת - כתב אישום

הכרעת דין 1. הנאשם הואשם כי ביום 27.7.02, סמוך לשעה 15:15, בחוף הדקלים בבת ים, השיט אופנוע ים, מס' 53702, בתחום 300 מ' מנקודת שפל המים, במהירות העולה על המותר. 2. תקנה 68 לתקנות הנמלים (בטיחות שיט), התשמ"ג - 1982 שכותרתה "הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור אחר" קובעת: "(א) לא ישיט אדם כלי שיט במקום שהוכרז כמקום רחצה מוכרז בצו... וכן באזור של 50 מ' לאורך החוף מקצה כל גבול של מקום כאמור, בתחום של 300 מ' מנקודת שפל המים. (ב) בכל מקום אחר מן האמור בתקנת משנה (א) לא ישיט אדם כלי שיט המונע בכוח מנוע בתחום של 300 מ' מנקודת שפל המים, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים..." 3. אין חולק שהנאשם השיט אופנוע ים במקום ובמועד הנ"ל בתחום 300 מ' מנקודת שפל המים. 4. גדר המחלוקת האם עשה כן לצורך מעבר, כאשר מהירות האופנוע אינה עולה על 5 קשרים. 5. עד התביעה, צוער יובל משולם, מיחידת שיטור ימי ת"א, העיד כי הבחין באופנוע משתולל בקרבת החוף. "הבחנתי בו משתולל, כאשר מבצע פניות חדות ותמרונים בקרבת החוף, להערכתי כ- 30 מ' מהחוף" (עמ' 3 ש' 12 - 13). מהירותו נעה בין 10 ל - 15 קשרים. "לפי הנסיון שלי והשובל של האופנוע, אני יכול להעריך מהירות" (עמ' 4 ש' 3; עמ' 5 ש' 6 - 9). 6. הנאשם העיד שהאופנוע היה חדש, בהרצה, שהשיט אותו במהירות איטית, מחוץ לתחום 300 המטרים, וכשהחלו רעשים לא תקינים חזר לחוף ונעצר ע"י שוטר, אשר ביקש לבדוק את רשיונותיו. השוטר, כך לדבריו, בדק את הרשיונות, אמר שהכל תקין ושחרר אותו, מבלי שציין בפניו את מהות העבירה המיוחסת, וזאת בניגוד לעדות השוטר. לא הוצג מסמך המאשר את מועד רכישת האופנוע. אשר למהירות השיט אישר: "הכלי שלי מסוגל להגיע ליותר מ- 5 קשר גם בהרצה אבל עדיף שלא להגיע איתו" (עמ' 6 ש' 7). הוא נמנע מלנקוב במהירות בה שט, אך טען שמהירותו היתה איטית. 7. דא עקא ודברים שונים כתב בבקשה להשפט שלא בפניו, אשר התקבלה ביום 7.7.03. בבקשה ציין שהאופנוע היה בהרצה ולכן אסור היה לו להשיטו במהירות העולה על 5 קשר, על מנת לא לגרום נזק למנוע. עוד ציין שמכיוון שהאופנוע היה בהרצה, ולא היה מוכר לו, לא רצה להתרחק מהחוף, והשיטו בתחום 300 המטרים, במהירות שאינה עולה על 5 קשר, ואף ציין זאת בפני השוטר. 8. דברים אלו מקעקעים את עדותו ותומכים בעדות עד התביעה. הוא השיט את האופנוע, כך עפ"י דבריו בבקשה, בתחום 300 המטרים, קרי, שלא לצורך מעבר בלבד, ואלו התמרונים עליהם העיד עד התביעה. לא נאמר דבר אודות רעשים לא תקינים שבעטים חזר לחוף והאופנוע גם לא נזקק לטפול בעקבותיהם. הודע לו שירשם נגדו דוח על השטה בתחום 300 מ', כעדות העד (עמ' 3 ש' 18), שאם לא כן מדוע שטח בפניו, כך עפ"י דבריו בבקשה, את הסיבה לשיט האמור?!! 9. משכך, בהסתמך על עדות עד התביעה, לאחר שערה אני והזהרתי עצמי שעדות יחידה היא בפני, עדות הנתמכת בדברי הנאשם ובבקשה להשפט שלא בפניו, ולא נותר לי אלא להרשיעו בעבירה אשר יוחסה לו בכתב האישום. 10. אשר על כן, הנני מרשיעה הנאשם בעבירה של הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור אחר, בניגוד לתקנה 68 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג - 1982. משפט פליליאופנוע יםמשפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות