תאונת דרכים - אחוז אלכוהול גבוה בדם

גזר דין העבירות המיוחסות לנאשם בכתב האישום, ואשר בהן הוא הורשע על פי הודאתו, כוללות עבירה של נהיגה בשיכרות, עבירה בניגוד לסע' 62 (3) לפק"ת. עבירה זו, הינה עבירה חמורה ומן הדין להחמיר עם הנאשם, מה גם שאחוז האלכוהול שנמצא בדמו היה גבוה, ובעקבות כך היה מעורב בתאונת דרכים. לאחר ששמעתי טיעוני ב"כ התביעה וב"כ הנאשם, בהתחשב בכך שהנאשם נוהג משנת 98 ומעיון בגליון ההרשעות עולה, כי זו לו עבירה חריגה וחד פעמית, ולאחר עיון בתסקיר ק. המבחן, אני מאמצת את הסדר הטיעון וגוזרת על הנאשם כלהלן: 1. אני דנה את הנאשם ל-6 חודשי מאסר וזאת על תנאי למשך 3 שנים, התנאי הוא כי הנאשם לא יעבור עבירה של נהיגה בעת פסילה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה (נוסח חדש), ו/או עבירה של נהיגה בעת שיכרות בניגוד לסעיף 62 (3) לפקודת התעבורה (נוסח חדש), ו/או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים בניגוד לתקנה 26 (2) לת"ת ו/או עבירה של סירוב להיבדק או למסור דוגמת דם לבדיקה, בניגוד לתקנה 169 ו' (א) לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961. 2. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 11 חודשים בפועל, ללא כל ניכוי. 3. אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 7,000 ש"ח או 70 ימי מאסר שיישא בנוסף לכל מאסר אחר שהוטל עליו. 4. הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 10,000 ₪, ההתחייבות היא כי הנאשם לא יעבור עבירה של נהיגה בעת פסילה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה (נוסח חדש), ו/או עבירה של נהיגה בעת שיכרות בניגוד לסעיף 62 (3) לפקודת התעבורה (נוסח חדש), ו/או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים בניגוד לתקנה 26 (2) לת"ת ו/או עבירה של סירוב להיבדק או למסור דוגמת דם לבדיקה, בניגוד לתקנה 169 ו' (א) לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961, וזאת למשך 3 שנים. 5. הפסילה תכנס לתוקפה היום ‏20/12/2004 החל בשעה 14:00. 6. אם הופקד פיקדון בתיק, יש לקזזו מהקנס, והיתרה תשולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים, החל ביום 19.01.05. משקאות משכרים / אלכוהולתאונת דרכים