נסיעה במהירות 70 קמ"ש בדרך עירונית

החלטה 1. נגד המבקש הוגש כתב-אישום על כך שנהג ביום 28.6.2000 במהירות של 70 קמ"ש בדרך עירונית שהמהירות המירבית המותרת בה היא 50 קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. מדידת המהירות במקרה זה בוצעה באמצעות הממל"ז - מכשיר מדידה לייזר, המשמש את משטרת ישראל למדידת מהירות נסיעתם של כלי רכב. המבקש כפר בעובדות כתב-האישום והעלה טענות שונות להגנתו, וביניהן טענות כנגד אמינותו של הממל"ז בכלל וכנגד הפעלתו במקרה שלו בפרט. בית-המשפט לתעבורה בחיפה (כבוד השופט ש' יציב) קבע כי השוטר שהפעיל את הממל"ז הוסמך להפעלת המכשיר וכי על-פי הרישום ביומן ההפעלה וכן על-פי עדותו של השוטר עצמו, וידא את תקינותו של המכשיר לפני שביצע את המדידה. עוד קבע בית-המשפט, בהסתמך על הראיות הנ"ל, כי בעת המדידה, עמד השוטר המפעיל בנתיב הימני של הכביש כשפניו אל התנועה, במרחק של 135.5 מטרים מרכבו של המבקש, ולאורך כל המדידה היה בין השוטר ובין הרכב קו ראייה רצוף ונקי מהפרעות. על יסוד כל אלה, הגיע בית-המשפט לכלל מסקנה כי הממל"ז היה תקין והופעל על-ידי מפעיל מיומן, על-פי כל כללי ההפעלה. לעניין אמינות הממל"ז, ציין בית-המשפט כי המכשיר נמצא אמין בשורה ארוכה של פסקי-דין. סופו של דבר, בית-המשפט לתעבורה הרשיע את המבקש בעבירה של נהיגה במהירות מופרזת וגזר עליו קנס בסך 250 ₪. 2. המבקש ערער לבית-המשפט המחוזי בחיפה על הרשעתו ועל העונש שהוטל עליו. בית-המשפט המחוזי (כבוד השופט א' שיף) דחה את הערעור בקובעו כי הכרעת-דינו של בית-המשפט לתעבורה מקובלת עליו וכי אין הצדקה להקלה בעונש. 3. המבקש עותר למתן רשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי וטוען כי כבר ניתנה רשות ערעור בשני מקרים אחרים בהם עלתה שאלת אמינותו של הממל"ז. אכן, בעת שהוגשה בקשת רשות הערעור שבכאן, הייתה הסוגיה המועלית בה תלויה ועומדת בפני בית-משפט זה ולפיכך, הוריתי על עיכוב הדיון בבקשה עד להכרעה באותם תיקים. ביום 11.10.2003 ניתן פסק-הדין בע"פ 4682/01 גבריאל לוי ואח' נ' מדינת ישראל (טרם פורסם) ובו נקבע כי: הממל"ז הנו מכשיר מדידה אמין ומדויק בכפוף להפעלתו על ידי מפעיל מיומן, על פי הנחיות היצרן, ולאחר ביצוען של הבדיקות השגרתיות בטרם ההפעלה. בהתקיים כל אלה, הנתונים שמפיק הממל"ז על מהירותו של רכב-מטרה כשרים להתקבל ולשמש כראייה בבית המשפט, וניתן לבסס עליהם את הרשעתו של נאשם גם אם אותם נתונים מהווים ראייה יחידה נגדו, ובלבד שהמדידה בוצעה על פי הנחיות אלו: א) בטווחים שמעל 300 מטרים יופעל הממל"ז מעל חצובה בלבד. ב) בטווחים שמעל 300 מטרים ישתמש המפעיל בעדשה מגדילה ומקרבת. ג) כאמור בסעיף 18 של פסק הדין, מכל תוצאת מהירות הנמדדת על ידי הממל"ז יופחתו 5 קמ"ש בגין סטיית-הדיוק של המכשיר. 4. במקרה שלפנינו, הוכחו תקינות המכשיר ותקינות הפעלתו כנדרש, וגם לאחר הפחתת 5 קמ"ש ממהירות רכבו של המבקש, כפי שנמדדה על-ידי הממל"ז, ניתן להרשיעו בעבירה של נהיגה במהירות מופרזת. לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית. משפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות