שם חברה לא נכון על כתב תביעה

החלטה 1. ביום 4.7.99, הגישה תובעת בשם "מ.מ. דן בע"מ" תביעה כספית כנגד שני נתבעים, חיה אהרונוביץ וחנן אהרונוביץ. התביעה הוגשה לבית משפט השלום ברמלה. בתביעה נטען, כי "התובעת והנתבעים..." הקימו שותפות בחודש ספטמבר 88, אשר ניהלה במשך כ3- שנים עסק משותף, כשצויין בכתב התביעה, כי הניהול השוטף מטעם התובעת "הופקד בידי מטולה יעקובוביץ" (להלן: "גב' יעקובוביץ") שהיתה עובדת שכירה של התובעת. כן צויין בכתב התביעה, כי מספר חודשים לאחר הקמת העסק, נודע לבעל המניות של התובעת, כי הנתבעים מעלו בכספי השותפות. בכתב התביעה צויין, כי תביעה זהה הוגשה עוד בשנת 1991, אולם נמחקה. 2. הנתבעים הגישו כתב הגנה ובו טענו, כי התביעה התישנה ובנוסף טענו, כי אין כל יריבות בינם לבין התובעת, וזאת גם בהסתמך על החלטת בית הדין האזורי לעבודה וכי למעשה השותפות היו הנתבעת 1 והגב' יעקובוביץ. כן טענו, כי שם הנתבעת אינו כמופיע ברשם החברות וכי בזמנו נמחקה התביעה הקודמת שהוגשה, לאחר שב"כ התובעת דאז, נדרש לתקן את שם התובעת, אולם לא עשה כן. בנוסף נטען, שהוגשה תביעה זהה גם בשנת 1998 ושוב נמחקה תביעה זו עד להגשת התביעה הנוכחית. כן טענו הנתבעים, טענות לגופם של דברים. 3. בדיון ביום 22.5.00, לאחר שהתביעה הועברה לבית משפט זה, טענו הנתבעים, כי החברה מחוקה וכן טענות נוספות. נציג התובעת ביקש להחיות את החברה וכן ביקש לתקן את התביעה לאור פטירת הנתבעת ולשקול צירוף אשתו, הגב' יעקובוביץ כתובעת נוספת. בית המשפט נעתר לבקשה ליתן זמן להחיות את החברה, תוך שבית המשפט התיר להגיש כתב תביעה מתוקן בגין פטירת הנתבעת 1, אולם "בכל הקשור לתיקון כתב התביעה בענין שמה של התובעת וכן בענין צירופה של הגברת יעקובוביץ" הורה בית המשפט "תהא רשאית התובעת להגיש בקשה כדין ביחס לנושא זה". 4. הבקשה דנן, עניינה תיקון התביעה, בכל הקשור לשם התובעת וצירוף הגב' יעקובוביץ כתובעת נוספת, לאחר שהמשיבות 2 ו3- באו במקום הנתבעת 1 המקורית. 5. לא בכדי פרטתי את עוללות ההליכים שהתנהלו עד כה ובתמצית ובהתאם לאשר צורף לכתב ההגנה: א. ביום 2.4.92, ניתן פסק דין בבית הדין לעבודה אשר קבע את זהות השותפות כשביום 16.6.92 נדחתה בקשת רשות הערעור. ב. בשנת 1991, הוגשה תביעה שעניינה זהה לתביעה דנן,כשבתביעה זו זהות התובעת הינה בשם שגוי וכמפורט בראשית החלטתי זו. למרות שעוד ביום 4.11.92 ניתנה הרשות לתקן את זהות התובעת כראוי, לא נעשה דבר ועל כן נמחקה התביעה ביום 13.9.94. הערעור נדחה ביום 3.6.96. ג. ושוב מוגשת תביעה עם שם שגוי, וזאת ביום 14.9.98 לבית המשפט השלום ברמלה וכשתביעה זו נדחית הן מחמת העדר התייצבות והן מחמת טענות אחרות של הנתבעים ביום 5.1.99. במסגרת בקשת רשות ערעור, הושגה הסכמה ביום 6.6.99 כי במקום דחיית התביעה, תימחק התביעה וניתן יהיה להגיש תביעה חדשה. 6. א. בבקשה דנן מצויין, בכל הקשור לתיקון כתב התביעה בענין שמה של החברה התובעת, כי מדובר על טעות. ב. לענין צירוף הגברת יעקובוביץ נטען, כי צירוף זה מתבקש לאור היות הגברת יעקובוביץ השותפה, לטענת הנתבעים. 7. הבקשה לא נתמכה בתצהיר ואין בה כל הסבר, מדוע לא הוגשה התביעה כדבעי, במועד הגשתה. יתר על כן, לא צורף תצהיר לאימות העובדות הקשורות לענין הגברת יעקובוביץ כשבנוסח כתב התביעה המתוקן כביכול, חוזרת למעשה התובעת על אשר נטען על ידה בכתב התביעה המקורי וכשלכאורה גם בו אין מאומה, בכל הקשור לגברת יעקובוביץ. 8. בצדק טוענים המשיבים, כי יש לדחות את הבקשה: א. גם אם לכאורה מדובר על טעות בשמה של חברה, הרי לא מדובר בטעות ראשונית אלא "בטעות" הנמשכת שנים רבות וכשחרף החלטות בתי המשפט בעבר לא הוגשה התביעה בשם החברה הנכון וכשאין כל תצהיר המסביר פשר הטעות. לכאורה, מדובר בענין שיכול ויטען כי הוא ענין טכני בלבד, אולם לא כך יש לבחון את הדברים. כאמור, התביעות שהוגשו בזמנו ובמיוחד התביעה הראשונה, הוגשו תוך אותה טעות וחרף מתן אורכה לתיקון הטעות, הוגשה התביעה דנן תוך חזרה על אותה טעות חוזרת ונישנת וכאמור אין כל תצהיר מי טעה והכיצד טעה. ב. בכל הקשור לצירופה של הגברת יעקובוביץ, אף כאן אין בפנינו כל תצהיר המסביר מדוע רק עתה מבוקש צירופה של הגברת יעקובוביץ. למעלה מכך, כאמור בכתב הגנתם טענו הנתבעים, כי התביעה התיישנה, אולם לאור היות הליכים תלויים ועומדים בין התובעת לבין הנתבעים, סברתי כי אין לכלול לפחות חלק מהתקופות בתקופת ההתיישנות ועל כן נשאר נושא זה לדיון בתיק העיקרי. עם זאת, בכל הקשור לגברת יעקובוביץ, לכאורה עד היום לא הוגשה כל תביעה על ידה כשותפה ולאור האמור בתביעה ביחס למועד עילות התביעה - התביעה של הגברת יעקובוביץ התיישנה, וזאת הן ביחס למועד הגשת התביעה דנן והן ביחס למועד הגשת הבקשה לתיקון. ג. בנוסף, יש ממש בטענת הנתבעים, כי אין למעשה בכתב התביעה המתוקן שנוסחו צורף, משום עילה של הגב' יעקובוביץ. 9. לא על נקלה יורה בית המשפט, על מחיקת התביעה, אולם גם אם התובעת אינה מיוצגת וכפי שצויין כבר בזמנו, היה עליה להעזר ביעוץ משפטי, אין בכך לאפשר לה לנהל את ההליכים כרצונה. בצדק טוען ב"כ הנתבעים, כי יש לשים קץ להליכים המתמשכים. יחד עם זאת, נוכח התוצאה, לא מדובר בדחיית תביעה על כל המשתמע מכך, אלא רק מחיקתה. 10. נוכח בקשת הנתבעים למתן ערובה להוצאות ולאור דברי אורי יעקובוביץ, בעל המניות, כי הינו ערב לכל ההוצאות ש יפסקו כנגד התובעת, אני מורה כדלקמן: א. הבקשות לתיקון התביעה, נדחות. ב. נוכח האמור, אין בפנינו "תובע" ראוי ועל כן דין התביעה כולה להימחק. ג. אני מחייב את אורי יעקובוביץ לשלם לנתבעים הוצאות ושכ"ט עו"ד 5,000 ש"ח בצירוף מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. שם חברהכתב תביעהמסמכים