כמה פעמים מותר לתקן כתב תביעה ? - (תיקון רביעי)

החלטה 1. ראשיתה של הבקשה דנן, בתובענה בדרך המרצת פתיחה שהוגשה, ככל הנראה, עוד ב11.3.99- לבית המשפט השלום ברמלה. לאחר מכן, תוקנה התובענה עד שהועברה לדיון בהליכים בסדר דין רגיל והגשת כתבי טענות חדשים בהתאם. בנוסף, התנהלו הליכי ביניים שונים וכפי שניתן להבין, אף הוגשה בר"ע לבית המשפט המחוזי. 2. בכתב התביעה שהוגש עוד ביום 26.10.99, עתר המבקש כי בית המשפט יצהיר כי למשיבים 1-3 (להלן: "המשיבים") אין כל זכות במושכר הנמצא ברמלה (להלן: "המושכר") וכי המבקש זכאי להרשם במשיבה 4 (להלן: "המשיבה") כדייר מוגן במושכר, מכח היותו יורשו על פי דין של אחיו המנוח שהיה דייר מוגן במושכר והלך לעולמו, וכשהמבקש ניהל העסק יחד עם המנוח. כן עותר המבקש, לחייב את המשיב 1 לחתום על כל הנדרש להעברת הזכויות בעמידר על שמו. 3. הרקע לתביעה, מסכת סבוכה של הסכמים בין המנוח למשיב 1 ובין המשיב 1 למשיבים האחרים. 4. המשיב 1 טען, כי הוא רשום כבעל הזכויות וכי המשיבים 3 ביטלו כל התקשרות עם המשיב 1 ביחס למושכר. 5. עמידר טענה, כי אין היא הבעלים אלא רשות הפיתוח וכי המושכר נשרף, עובדה שהיתה ידועה למבקש, אשר לא טרח לציינה, וכי על כן אין זכות לכל דייר מוגן שהוא. 6. הסכסוך בין המבקש למשיבים הועבר להליכי פישור/גישור ושם סוכם, כי בשלב הראשון תבחן שאלת הזכויות, אם בכלל, בגין שריפת המושכר ורק לאחר מכן יוחזר הסכסוך להליכי הגישור. 7. המבקש הגיש ביום 29.5.00 את הבקשה דנן, ובה הוא עותר לתיקון כתב התביעה כדלקמן: א. במקום עמידר, לציין כנתבעת 4 את רשות הפיתוח. ב. למחוק את המשיבים 2 ו3- או שמא רק המשיבים 3 וזאת בהעדר ציון ברור של המבוקש. ג. להוסיף כחלק מעילת התביעה, את זכות המבקש לתיקון המושכר עקב השריפה. 7. עמידר מוכנה למחיקתה, כפוף לחיוב המבקש בהוצאות, בגין כל ההליכים עד כה ובמיוחד שמלכתחילה טענה, כי אין עילה כנגדה. 8. המשיבים מוכנים למחיקת אותם משיבים אשר אין עילה נגדם, אך מתנגדים לתיקון אשר מהווה בגדר חזית שונה לחלוטין, ובמיוחד כשאין כל ממש, לטענת המשיבים, בנטען על ידי המבקש, בכל הקשור לזכויותיו במושכר. 9. דין הבקשה להידחות כפוף לאמור להלן: א. אם בתביעה המקורית נדרש בית המשפט לסכסוך בין המבקש למשיבים, עתה הסכסוך הנטען הינו סכסוך שונה לחלוטין וזאת ביחס לעצם קיום הזכות של דייר מוגן למי מהצדדים. ב. המבקש, חרף זאת, שידע, לכאורה, על שריפת המושכר, לא טרח לציין זאת בכתב התביעה. ג. אין כל הסבר לא למחדלים ולא לשיהוי. ד. למעשה, מדובר בתביעה "חדשה" לחלוטין. 10. בנסיבות אלה, אין מקום להרשות תיקון התביעה, ולמעשה "תיקון" רביעי לאחר כל אשר התבקש ונעשה עד כה. מדובר למעשה בעילה שונה לחלוטין ובחזית שונה וכמפורט לעיל. 11. יחד עם זאת, אכן עולה שאין עילה כנגד עמידר וכן כנגד המשיבים, למעט המשיב 1. אולם, גם העילה כנגד המשיב 1 אינה מנותקת מהצורך לדון בחזית מול רשות הפיתוח. 12. בנסיבות אלו, מהראוי למחוק את התביעה תוך מתן אפשרות למבקש להגיש תביעה חדשה וכדבעי. כתב תביעהמסמכיםשאלות משפטיות