ערעור שכנגד לא בנוגע לעניינים של ערעור עיקרי

החלטה המבקשים הגישו בקשה למחיקת הערעור שכנגד שהוגש על ידי המשיבים. המבקשים גורסים כי "הודעת הערעור שכנגד אינה נוגעת לאותם עניינים שהועלו בערעור העיקרי". המשיבים מתנגדים לבקשה. כידוע, ניתן להגיש ערעור שכנגד "רק לצורך אותו עניין שהוא נושא הערעור .., אך לא לצורך עניין אחר ושונה ממנו שנדון אף הוא בדרגה ראשונה". (זוסמן, סדרי הדין האזרחי (ירו', מהדורה שביעית, ש' לוין - עורך) 846). התיבה "אותו עניין" מתפרשת, לצורך זה, על דרך ההרחבה, ועל מנת לעמוד בדרישת המבחן המקופל בה, אין צורך שהערעור שכנגד יוגבל לנושאים המועלים בהודעת הערעור. כך, למשל, בע"א 803/89 מדינת ישראל ואח' נ' אוזן, פ"ד מה(5) 695, נפסק כי "הערעור שכנגד הוא מקבילו של הערעור שכבר הוגש, והוא יכול, על כן, להיות מופנה רק נגד העילות המונחות ביסודו של הדיון במסגרת הערעור הראשי. אין פירושו של דבר, שהודעת הערעור יכולה לתקוף רק את הנושאים שהועלו בערעור העיקרי, אלא יכול שהערעור שכנגד יתייחס לכל המונח ביסודו של הערעור ושזור וקשור באותו עניין". התוצאה היא שבחינת העניין נעשית על פי מידת הזיקה שבין הערעור לבין הערעור שכנגד (ע"א 584/89, בש"א 3868/90 יעד אלקטריק שירות ובצוע עבודות חשמל בע"מ נ' לוי אלקטריק ס.א., פ"ד מה (1) 256, 263). שאלת הזיקה היא שאלה של דרגה, ואינה חייבת להתבטא בחפיפה מלאה של השאלות אליהן מופנים הערעורים. עמדה על כך כב' השופטת דורנר בר"ע 6947/99 קו-לו עבודות בנין ופיתוח ואח' נ' תעשיות קיסריה פולימרים, תקדין עליון כרך 99 (4) 241, תשנ"ט/תש"ס 1999. היא קובעת: בין ערעור עיקרי וערעור שכנגד חייבת להיות זיקה כלשהי, ולו מצומצמת בהיקפו... עליו לנבוע מאותו ערעור עיקרי שהוגש, ולעסוק באותם עניינים שהובאו לבחינה נוספת בפני ערכאת הערעור או למצער בעניינים הקשורים להם. בחינת הערעור שכנגד במקרה זה, מלמדת שאין מקום למחקו על הסף. טענת המערערים שכנגד היא שנושא שחרור הערבויות שניתנו לבנק לאומי, הוא נושא הערעור שכנגד, ונושא "ליסקו בע"מ", המהווה יסוד לערעור, יסודם בהתקשרות אחת, או ליתר דיוק במערכת הסכמים עליה יש להשקיף כעל מכלול אחד, בעל הגיון פנימי אחד. עיון בפסק הדין נשוא הערעור אינו מפריך טענה זו, ולא ניתן לומר כעת כי אין מדובר בהתקשרות משולבת (פסק הדין של בית המשפט קמא, ע' 7, ע' 2). משהותקף פסק הדין בערעור בנוגע לאיבר אחד של ההתקשרות, רשאים המשיבים לתקוף בערעור שכנגד את ממצאי בית המשפט בנוגע לאיבר אחר של אותה התקשרות ( ע"א 4836/90, בש"א 464/91 (לא פורסם)). התוצאה היא שהבקשה נדחית, בשלב זה. המבקשים יהיו רשאים להוסיף ולסמוך על טענה זו, בעת הדיון לגוף הערעור, אם ימצא, אגב דיון זה, כי אין מדובר בנושאים הנובעים ממערכת הסכמים אחת. ערעור שכנגדערעור