נאונטולוגיה - חוות דעת מומחה רפואי

החלטה המשיבים הם התובעים בתביעה בגין רשלנות רפואית, שהוגשה כנגד המבקשים. לטענת המבקשים, בחוות-הדעת של פרופ' שנקר - מומחה בתחום המיילדות - שהוגשה מטעם המשיבים, עולות טענות שהינן בתחום הנאונטולוגיה. לפיכך, עתרו המבקשים כי יותר להן להגיש חוות דעת בתחום זה. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה, בקבעו כי חקירתו של פרופ' שנקר מצויה בראשיתה, וכי "במסגרת בקשת הנתבעות לא פורטו השאלות הקונקרטיות בתחום הנאונטולוגיה, שלא היו ידועות קודם לכן במסגרת חוות דעתו". בית המשפט ציין, כי חוות הדעת של פרופ' שנקר היתה ידועה למבקשים כבר בעת הגשת התביעה, וכי לפיכך אין מקום לאשר, בשלב זה, הגשת חוות דעת תוך חריגה מתקנות סדר הדין, אשר תגרום לסרבול מיותר של ההליכים. בית המשפט הדגיש, כי אין חשש כי ייגרם עיוות דין כתוצאה מן ההחלטה, שכן "הנתבעים [המבקשים] נמצאים כיום בתחילת חקירתו של המומחה וקיימות דרכים נוספות שטרם מוצו קודם יבקשו הגשת חוות דעת נוספת לתיק, כגון: בחינת נסיונו והשכלתו המקצועית של המומחה במסגרת חקירתו הנגדית". כנגד החלטה זו מופנית בקשת רשות הערעור שבפני. דין הבקשה - נכון לעת הזו - להידחות, ולוּ משום שבית המשפט טרם סתם את הגולל על הנושא הנדון, וקבע כי, בשלב זה, יש למצות דרכים אחרות, בטרם הגשת בקשה למינוי מומחה. הבקשה נדחית. המבקשים יישאו בהוצאות המשיבים ובשכר טרחת עורך דינם בסכום כולל של 5,000 ש"ח. רפואהמומחה רפואיחוות דעת מומחהחוות דעת מומחה רפואימומחהחוות דעת