קביעת מועד לחקירת מומחה רפואי מטעם בית המשפט

החלטה 1. זוהי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט ש' ברלינר), במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת לקביעת מועד נוסף לחקירת המומחה הרפואי שמונה על ידי בית המשפט. בין הצדדים לבקשת רשות הערעור מתנהלת תביעה, שהגישה המבקשת, בגין נזקים שנגרמו לה, לטענתה, עקב רשלנות רפואית מצידם של המשיבים. במסגרת תביעה זו מונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט שנתן חוות דעת קצרה בעניינה של המבקשת. המומחה נחקר על חוות דעתו במשך שעתיים ובתום אותה ישיבה הורה בית המשפט על הגשת סיכומים מטעם הצדדים. יש לציין כי על אף שהעיר כי טרם השלים את חקירת המומחה לא התנגד בא כוח המבקש להחלטתו של בית המשפט בעניין הגשת הסיכומים. לאחר דיון זה פנתה המבקשת בבקשה כי יותר לה להמשיך ולהשלים את חקירתו של המומחה, בציינה כי נדרשת לה שעה אחת בלבד להשלמת החקירה. בית המשפט דחה את הבקשה בקובעו כי המומחה נחקר במשך שעתיים וכי לא מצא מקום להורות על המשך חקירתו. כנגד החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שבפני. 2. המבקשת מדגישה בבקשתה את חשיבות המשך חקירתו של המומחה. היא סבורה כי, בנסיבות העניין, פרק זמן של שעתיים הינו פרק זמן מועט לחקירה נגדית, ומציינת כי למומחה עצמו נדרשו שמונה חודשים להכנת חוות הדעת. המבקשת מוסיפה ומפרטת את הנושאים השונים בהם נדרשת, לדעתה, חקירה משלימה ומציינת כי אלה נושאים מהותיים להכרעה בתביעתה. 3. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי שנתבקשה תגובה. ניהול המשפט וסדרי הדיון בבית המשפט הינם תחומים הנתונים במובהק לשיקול דעתה של הערכאה המבררת. ערכאת הערעור לא תתערב בהחלטות כגון דא אלא במקרים יוצאי דופן והמקרה דנן אינו נמנה עליהם. למעלה מן הנדרש יצוין כי אף לא שוכנעתי כי יש בהחלטתו של בית המשפט קמא משום פגיעה בזכויותיה הדיוניות של המבקשת. הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תגובה אין צו להוצאות. חקירת מומחהרפואהדיוןמומחה רפואי מטעם בית משפטמומחה רפואימומחה מטעם בית המשפטחקירה (בבית משפט)מומחה