תחלוף - סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח

פסק דין זהו מקרה של תאונת דרכים. התובעת הינה מבטח וטוענת בכתב התביעה שלה כי ביום 21.01.01 נסע הרכב נהוג בידי הנתבע לאחור, בחנייה ופגע ברכב שהיה מבוטח על ידה. התובעת שילמה למבוטחה את נזקיו, נטלה את זכותו של המבוטח לתבוע את המזיק בדרך של תחלוף על פי סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח ועל כן היא מגישה תביעה זו כנגד הנתבע, שטוענת כי הוא אחראי לתאונה. הנתבע הגיש הגנה בתביעה ובו טען כי רכבו עמד בפקק תנועה בכביש וכי נהג רכב מבוטח התובעת , כנראה, לא שם לב לכביש שמצד אחד חונות מכוניות ומצד שני קיים טור מכוניות העומדות בפקק ובניהם רכב הנתבע, וכי בעת נסיעת רכב מבוטח התובעת בנתיב הצר שבין המכוניות החונות לבין טור המכוניות שבפקק התנועה, פגע רכב מבוטח התובעת במגן האחורי של רכב הנתבע. שמעתי את העדים מטעם הצדדים. עד התביעה גם שרטט את השרטוט ת/1. הנתבע שרטט את השרטוט נ/1. על פי ת/1 מדובר בשני כבישים היוצרים צומת T כאשר עד התביעה נוסע ישר ואילו רכבו של הנתבע נמצא במצב שחלקו הקדמי כבר בתוך הרחוב המתחבר וחלקו האחורי לרוחב הצד השמאלי בכביש בו נסע עד התביעה. על פי נ/1, הכביש בו נסע הנתבע הינו כביש המתעקל משאלה אך הוא מתחבר במרכז העיקול עם הכביש עליו נסע עד התביעה. לעניין התביעה והתיק שבפני, אין הבדל משמעותי בין שתי הגרסאות של הנהגים והעובדה היא שרכבו של עד התביעה נוסע ישר בנתיבו כאשר משמאלו נמצא רכבו של הנתבע הפונה לכיוון הכביש המתחבר. השאלה היחידה העומדת להכרעה הינה האם רכבו של הנתבע נסע לאחור בזמן רכבו של עד התביעה נסע בנתיבו מאחוריו ופגע בו, כגרסת התביעה, או שרכב עד התביעה בחולפו מאחורי רכב הנתבע, פגע בו כשרכב הנתבע בעצירה מוחלטת, כגרסת הנתבע. עד התביעה העיד בפני ואמר : "יצאתי בדרך ללא מוצא. יצאתי משם לכיוון החניון האדם נסע ברוורס. צפצפתי לו והוא צפצף ופגע בי בצד שמאל של הרכב שלי". הנתבע לעומתו מעיד: "אני כלל לא נסעתי. היה פקק בכניסה למוסכים . . . הוא נסע מהר. הוא פגע בי בטמבון. היה פקק היו מכוניות. בחקירתו הנגדית של הנתבע הוא נשאל: "ש. מתי לראשונה ראית את רכבו של התובע? ת. אני ראיתי אותו לראשונה לאחר התאונה. ". ונשאלת השאלה האם הנתבע ראה את רכבו של עד התביעה רק לאחר התאונה, כיצד הוא טוען שעד התביעה נסע מהר כטענתו. כמו כן מוסיף ואומר הנתבע: "הוא לא יכול לעצור כי הוא נסע יחסית מהר, וכך הוא ניסה לנתב בין המכוניות החונות לבין הפקק, וכך הוא נכנס. את הדברים האלה לא ראיתי במו עיני אבל זה ההסבר היחיד שלי למה שקרה". אם כן, דבריו של הנתבע בדבר מהירותו של עד התביעה והאפשרות שהוא תימרן בין רכבים חונים, הינה ספקולציה לאחר מעשה של הנתבע. כאשר עד התביעה אומר שהנתבע נסע לאחור והנתבע אומר לא היא, כי אם עד התביעה פגע בי כשאני בעצירה, אני מסתמך על תמונת הנזק ת/2 על מנת להכריע בין הגרסאות. על פי התמונה ת/2 וחוות הדעת של השמאי, הנזק ברכב התובעת ממוקד בדלת השמאלית הקדמית של הרכב כאשר אין רואים פגיעה , על פי התמונות שהוגשו לא בפגוש הקדמי, לא בכנף הקדמית השמאלית אלא אך ורק בדלת הקדמית השמאלית. זאת ללמדך, כי החלק הקדמי של רכב התובעת כבר עבר את החלק ברכב הנתבע שפגע בו לפני שפגע בו, וזאת יען כי היה רווח בין הפינה של הפגוש של הנתבע לבין דופן שמאל של רכב עד התביעה. מה גרם לכך שהרווח בין שני הרכבים נסגר עד כדי פגיעה ברכב מבוטח התובעת ? אחת משתיים: או שרכב הנתבע נסע לאחור או שרכב עדת התובעת, תוך כדי מעבר בין הרכבים שחנו מימין ובין רכבו של הנתבע, סטה שמאלה ופגע ברכב הנתבע כשהוא עומד. על האפשרות הראשונה יש לי ראייה בדמות עדותו של עד התביעה אשר אומר שראה במו עיניו שרכב הנתבע נסע לאחור. על האפשרות השנייה אין לי כל ראייה, שכן הנתבע אינו טוען כי ראה את רכב עד התביעה סוטה לעברו , הוא רק מסיק זאת כלאחר מעשה. מאחר והחלק הקדמי ברכב עד התביעה כבר עבר את החלק האחורי של הנתבע, ללא פגע, הסבירות שרכב הנתבע נסע לאחור ופגע בתובע גבוהה יותר מהסבירות שרכב עד התביעה סטה שמאלה ופגע ברכב הנתבע. אם חלקו הקדמי של רכב עד התביעה עבר את הפינה של פגוש הנתבע, איזו סיבה יש לו לסטות שמאלה ולפגוע ברכב הנתבע. הגעתי לכלל מסקנה שגרסתו של עד התביעה אכן הוכחה וכי התאונה נגרמה כתוצאה מתזוזה לאחור של רכב הנתבע, שעה שידע שמאחוריו חונים רכבים ומשמאלם נוסעים רכבים בתוואי הכביש. לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסכום של 1,760 ₪ , נזקיה של התובעת בצירוף אגרת משפט 277 ₪ הכל בתוספת הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 19.08.02 ועד התשלום בפועל, 250 ₪ בתוספת הצמדה וריבית מיום 11.01.05 , ועד התשלום בפועל בתור שכר בטלת עד וכן 670 ₪ שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין. חוזהפוליסהתביעת שיבובחוזה ביטוח