פוליסה מטריה לבתי עסק - תביעת שיבוב

פסק דין 1. התובעת חברה לביטוח הגישה נגד הנתבעות תביעת תחלוף (שיבוב) המבוססת עפ"י סעיף 62 (א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), על סך 148,764 ₪. עיקרי העובדות: 2. התובעת במהלך עסקיה ביטחה את חברת "קודקוד טכנולוגיה בע"מ", מרח' האדם 6 פתח-תקוה (להלן: "המבוטחת") בפוליסה מטריה לבתי עסק, אשר היתה בתוקף בזמן הרלוונטי לתביעה. 3. ביום 20/5/99, התקינה נתבעת מס' 1 במשרדיה של המבוטחת מכונות קפה ועם התקנתם אירעה הצפה במשרדיה של המבוטחת, המים זרמו על הקומות התחתונות של הבנין והציפו משרדי חברה נוספת בשם "עמית ניהול והשקעות" בע"מ (להלן: "עמית"), שאף היא מבוטחת אצל התובעת. 4. כתוצאה מההצפה, נגרמו נזקים למשרדי המבוטחת לרבות לריהוט, מלאי וציוד אלקטרוני בסכום של 110,300 ₪, וכן נגרמו נזקים למשרדי חברת "עמית" לרבות למערכת החשמל ולשטיחים בסכום של 45,595 ₪. 5. ההצפה נגרמה כתוצאה מסדק במיכל פלסטיק קשיח לריכוך מים של מכונת קפה, אשר הותקן ע"י עובדי הנתבעת מס' 1 במשרדי המבוטחת. 6. מכוח חבותה של התובעת עפ"י הפוליסות, שילמה למבוטחת סכום של 96,280 ש"ח ולחברת "עמית" סכום של 43,684 ₪, ושילמה שכ"ט שמאי סך של 4,122 ובסה"כ שילמה סך של 144,086 ₪, סכום משוערך ליום הגשת התביעה המגיע לסך של 148,764 ₪. 7. נתבעת מס' 1 הגישה הודעה לצד שלישי נגד נתבעת מס' 2 ונגד סוכן הביטוח צד שלישי מס' 2 מר שמעון ששון. טענות התובע: 8. התובעת בכתב התביעה מייחסת לנתבעת מס' 1, מעשה רשלנות כנטען בסע' 17 לכתב התביעה וכן מבססת תביעתה על הכלל "הדבר מדבר בעד עצמו" לפי סע' 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], וכן עפ"י סע' 38 לאותה פקודה. 9. התובעת טוענת בכתב התביעה, כי נתבעת מס' 2 חייבת לפצותה על כל התשלומים ששילמה למבוטחיה מכוח פוליסת הביטוח שהוציאה ובתוקף סע' 62 (א) לחוק. טענות נתבעת מס' 1: 10. נתבעת מס' 1 בכתב הגנתה טוענת, כי לא הוכח דבר לענין מקור ההצפה, ולחילופין, אינה חייבת לפצות את התובעת וזאת מכוח ההסכם שנחתם בינה לבין חברת "קודקוד" (המבוטחת), אשר משחרר אותה מאחריות בנזקים מסוג זה. 11. בנוסף לכך, טוענת נתבעת מס' 1, כי הנזקים מוגזמים ובכל מקרה, יש לייחס "אשם תורם" למבוטחת בזה שהניחה את כל מכשירי החשמל ומוצרי הנייר שניזוקו על הרצפה. טענות נתבעת מס' 2: 12. נתבעת מס' 2 טענה בכתב הגנתה, כי לא ביטחה את הנתבעת בפוליסה של אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר ועל כן, אירוע ההצפה אשר מקורה בסדק במיכל הפלסטיק של מכונת הקפה, לא נכנס לגדר הכיסוי של הוראות הפוליסה. צד שלישי מס' 2: 13. סוכן הביטוח מר שמעון ששון חוזר וטוען, כי פוליסת הביטוח שהוציאה נתבעת מס' 2 (צד ג' מס' 1), מכסה את המקרה ועליה לשאת בתשלום הנזק שאירע למבוטחים של התובעת, ולא היתה כל רשלנות מצידו. אחריות נתבעת מס' 1: 14. מטעם התובעת העיד מר יעקב צ'רקה מנכ"ל המבוטחת "קודקוד" והגיש תצהיר בחקירה ראשית (ת/1) עליו נחקר ע"י ב"כ הצדדים ותצהיר משלים (ת/2). 15. לפי עדותו ותצהירו, ביום 20/5/99 בשעות הבוקר, הותקנה מכונת קפה במשרדי החברה ע"י טכנאי מטעם הנתבעת מס' 1, ובו ביום בשעות הערב הגיע לביתו מר עודד עמית אחד ממנהלי האחזקה של הבנין שדיווח לו, כי מים נוזלים מתחת לדלת המשרד, אשר הציפו את הבין, אשר התברר לאחר מכן, כי מקור נזילת המים הינו "מכונת הקפה". 16. העד הכחיש בעדותו שנאמר לו, שיש לנתק בימי חופשה את מכונת הקפה ממקור החשמל וציין, שלא ניתן לנתק את זרם המים המחובר מתחת לביוב ולא קיבל כל הוראות בטיחות מטעם מתקין מכונת הקפה. 17. העיד בפני מר עודד עמית אחד מבעלי האחזקה של הבנין, אשר מסר תצהיר בחקירה ראשית (ת/3), עליו נחקר ע"י ב"כ הצדדים. 18. לפי עדותו ותצהירו, הגיע לבנין ביום 20/5/99 ערב חג השבועות כדי להתקין משאבה במזגן שהיה מותקן באחד המשרדים, כשלפתע הבחין במים הנוזלים דרך פיר המיזוג, ובהגיעו לקומה הרביעית בה נמצאים משרדי המבוטחת (קודקוד), הבחין כי הקומה מוצפת כולה במים ונסע מיד לביתו של מר צ'רקה מנהל המבוטחת, נטל את מפתחות המשרד, חזר לבנין והבחין במים הנוזלים ממכונת הקפה שבמטבחון המשרדים של המבוטחת. 19. העיד בפני השמאי מר גולן חן אשר הגיש חוות דעת (ת/5), עליה נחקר ע"י ב"כ הצדדים ובחוות דעתו קבע את גורם הנזק כדלקמן: "ההצפה נגרמה כתוצאה מסדר במיכל פלסטיק קשיח המשמש לריכוך מים של מכונת הקפה - SAECO המחוברת לצנרת המים של בית העסק, אשר הותקנה במקום סמוך לשעה 10:00 בבוקר התאריך הנדון". 20. העד ציין בחקירתו הנגדית, כי קיים שיחה עם המתקין של מכונת הקפה, אשר מסר שהסדק נוצר או כתוצאה מפגם ביצור או כתוצאה מלחץ מים. 21. מטעם נתבעת מס' 1, העיד מר אופיר פרימר, אשר הגיש תצהיר בחקירה ראשית (נ/2), עליו נחקר ע"י ב"כ הצדדים, ולפי עדותו ותצהירו, בהיותו מנהלה של חברת מועדון הקפה ובשל תקלות בהתקנה שהיו קודם, ביקש לערוך ביטוח מקיף לכל הסיכונים שיכסה כל נזק אפשרי שיגרם ממכונת הקפה, אך הודה שלא עסק בהתקנת מכונות קפה ואין לו כל רקע טכני ועדותו מתייחסת לנושא הביטוח בלבד. 22. מטעם נתבעת מס' 1 העיד מר דוד צליניקר אשר הגיש תצהיר בחקירה ראשית שאף הוא סומן בטעות (נ/2), העד הוא אשר התקין את מכונת הקפה במשרדי המבוטחת ולטענתו, הודיע למנהל המבוטחת ולעוד מנהלת, כי חלה עליהם חובת זהירות מוגברת בשימוש במכונה שכן, היא מחוברת לחשמל ולמים, והיה עליהם לנתק את ברז המים בטרם יצאו לחופשת חג השבועות, אך בחקירתו הנגדית טען שבכל יום עבודה צריכים לנתק את זרם המים בלבד. 23. אני מקבל ללא סייג את חוות דעתו ועדותו של המומחה מטעם התובעת השמאי גולן חן לפיה, ההצפה נגרמה כתוצאה מסדק במיכל הפלסטיק הקשיח המשמש לריכוך המים במכונת הקפה, לעדותו מצאתי חיזוק בעדותו ובתצהירו של מר עודד עמית, אשר הבחין במים הנוזלים ממכונת הקפה שבמטבחון המשרדים של חברת קודקוד. 24. אני מקבל את טענתו של ב"כ התובעת בסיכומיו, כי במקרה זה, יש להחיל את הוראות סע' 41 לפקודת הנזיקין "הדבר מדבר בעד עצמו", ואת הוראות סע' 38 לאותה פקודה הדן במקרה של הימלטות מים ממכשיר הקפה, ולהעביר את נטל ההוכחה על הנתבעת מס' 1 כדי להוכיח שלא התרשלה, דבר שלא הצליחה לעשות כן. 25. לדעתי, הוכיחה התובעת חבות נזיקית של הנתבעת מס' 1, בזה שהתקינה מכונת קפה פגומה ו/או מיכל פגום מבלי לוודא קודם לכן את תקינותו ועל כן, חייבת לפצות את התובעת על הנזקים שנגרמו לשני מבוטחיה להם שילמה תגמולי ביטוח לפי הוראות הפוליסה. תנאי בהסכם השכרת מכונת קפה: 26. בהתאם לסע' 8 להסכם השכרת מכונת הקפה, אשר צורף לתצהירו של דוד צליניקר (נ/2) נקבע כדלקמן: "חברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לכל צד שלישי בשל מכונה או בשל פגם במכונה או בשל שימוש בה או בכל נזק שיגרם בשל הוראות שימוש בלתי מתאימות". 27. ב"כ נתבעת מס' 1, מסתמך על סע' 8 הנ"ל ומבקש לדחות את התביעה ולשחרר מאחריות את הנתבעת מס' 1. 28. אני דוחה את טענתו של ב"כ הנתבעת מס' 1 מהנימוקים הבאים: א) לא הוצגו לבית המשפט הוראות שימוש, כך שלא הוכח שהנזק נגרם משימוש לא מתאים. ב) מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד לפי סע' 3 לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג- 1982, כפי שיפורט להלן. האם מדובר בחוזה אחיד: 29. סע' 2 לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982 (להלן: "החוק"), מגדיר "חוזה אחיד" קובע כדלקמן: "נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם". 30. במקרה הנוכחי, הנתבעת מס' 1 בעצמה הכינה את ההסכם בינה לבין המבוטחת, מראש, המיועד לכל לקוחותיה ועל כן, מדובר בחוזה אחיד, כמשמעותו בסע' 2 לחוק. 31. מהאמור לעיל, עולה, כי הסכם בין המבוטחת לנתבעת מס' 1, מהווה חוזה אחיד המנוסח על ידי הנהלת הנתבעת עבור כל לקוחותיה, ועלי לבדוק באם סעיף 8 של ההסכם, הינו תנאי מקפח כלשון סע' 3 לחוק החוזים האחידים אשר קובע כדלקמן: "(1) תנאי הפוטר את הספק, באופן מלאי או חלקי, מהאחריות שהיתה מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת על פי דין אילולא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי". "(6) תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדת ללקוח על פי דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדת לו מכוח החוזה". 32. במקרה הנוכחי, הסתמכות הנתבעת מס' 1 על הוראות ההסכם אשר שולל או מסייג ו/או מגביל את אחריותה מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד ועל כן, בטלו ומבוטל ונתבעת מס' 1 לא יכולה להסתמך עליו. 33. בע"א 1/79 מפעלים לניקוי יבש קשת בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד ל"ד (3), 365, קובע כב' השופט שמגר, כדלקמן: "הגינותו או חוסר הגינותו של תנאי פלוני אינה נבחנת על פי כלליה של תורה כללית בלתי מזוהה זו או אחרת. תוך בחירה בין השיטות הכלכליות החלופות והמגוונות אלא על פי התפיסות המוסריות והחברתיות הנהוגות בחברה חופשית בעלת משטר חוקתי וחברתי כגון זה שלנו". 34. במקרה דנן, נראה לי, כי התנאי המופיע בהסכם בין הנתבעת מס' 1 לבין המבוטחת הוא בניגוד לתפיסות המוסריות והחברתיות הנהוגות בין גופים ומוסדות בחברה שלנו, השוללות אחריות של הנתבעת לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח בכל שימוש במכונת הקפה. 35. לאור קביעתי הנ"ל, כי התנאי בהסכם ההתקשרות בין המבוטחת לנתבעת מס' 1, מבוטל. אני דוחה את טענת ב"כ הנתבעת לפיה, יש לשחרר את הנתבעת מס' 1 מכל אחריות לאירוע הנזק. 36. לאור האמור לעיל, הוכחה אחריותה של הנתבעת מס' 1 לאירוע הנזק. אשם תורם: 37. לטענת ב"כ הנתבעת מס' 1 בסיכומיו, בכל מקרה יש לייחס "אשם תורם" למבוטחת "קודקוד" ולהפחית את נזקיה בהתאם, שכן חלק מהמוצרים שנפגעו היו מונחים על רצפת בית העסק, ולא דאגה להניחם בגובה מסוים, דבר שהיה מונע את הנזק של הצפת הרצפה במים. 38. מדובר במכשירי חשמל ומחשבים שהיו מחוברים לחשמל אשר קיצרו את מערכת החשמל ובנוסף לכך, לא דאגה לנתק את מכונת הקפה מזרם החשמל וסגירת ברז המים המחובר למרכך עת יצאו עובדיה לחופשת החג לפי הוראות שקיבלו ממר צליניקר. 39. מר יעקב מנהל המבוטחת "קודקוד" הכחיש בעדותו שנאמר לו, כי עליו לנתק את זרם החשמל והמים, ואני מקבל את עדותו כך שלא ניתן לקבוע כי אכן היה על המבוטחת ביום האירוע לנתק את מכונת הקפה מזרם החשמל ולסגור את ברז המים. 40. פוליסת הביטוח לא מחייבת את המבוטחת להציב את הציוד שניזוק בגובה מסוים מהרצפה, ולפי עדותו של השמאי מר גולן חן, גם אם היו מציבים את הציוד בגובה 15-20 ס"מ, לא היה נמנע הנזק כך שאין "אשם תורם" מצד המבוטחת. תוקף פוליסת הביטוח שהוציאה נתבעת מס' 2 (צד ג' מס' 1): 41. אין מחלוקת, כי נתבעת מס' 2, הוציאה פוליסה "ביטוחית" ביטוח לבתי עסק ובתי מלאכה שהיתה בתוקף ביום ההצפה. 42. פרק 9 לפוליסה הדן בביטוח אחריות כלפי צד שלישי נקבע כדלקמן: "פוליסה זו מעידה, כי בכפיפות לתנאי הפוליסה ולחריגיה, ישפה המבטח את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על-פי חוק כמפורט וכמוגדר להלן לצד-שלישי - כתוצאה ממקרה הביטוח שנגרם תוך כדי ועקב פעילותו בעסקו כמצויין ברשימה, בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה. מסכום השיפוי ינוכו דמי ההשתתפות העצמית כמפורט ברשימה, בתנאי שאחריות המבטח לא תעלה..". 43. הפוליסה מחריגה בפרק ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח והנובעת ממוצרים שיוצרו, נמכרו, תוקנו, טופלו, הורכבו ע"י המבוטח או בקשר עמו או כל איש בשירותו, כמו כן, מוחרגת אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש בשירותו. 44. בהצעת הביטוח הורחבה אחריות החברה לעבודות חוץ מחוץ לבית העסק בקשר התקנת מכונות קפה והפצת קפה. 45. ב"כ הנתבעת מס' 2 טוענת בסיכומיה, מאחר והפוליסה הוחרגה במפורש, חבות החברה מנזק הנגרם ממוצרים פגומים ו/או רשלנות מקצועית של המבוטח, יש לקבוע שלא היה כיסוי לנזק שנגרם למבוטחים, ויש לדחות את התביעה ואת ההודעה לצד השלישי שנשלחו נגדה. 46. העידה בפני גב' תקוה שאול, חתמת ביטוח אצל הנתבעת מס' 2 ומסרה תצהיר בחקירה ראשית (נ/3), עליו נחקרה ע"י ב"כ הצדדים. 47. לפי עדותה ותצהירה, הונפקה פוליסת הביטוח לפי בקשתו של סוכן הביטוח מר שמעון ששון, אשר ביקש כיסוי ביטוחי המכסה התקנת מכונות קפה כולל חבות כלפי צד ג' ולא נתבקש כיסוי עבור רשלנות מקצועית ו/או פגם במוצר, ואכן פעלה לפי הוראות הסוכן והצעת הביטוח. 48. העיד בפני סוכן הביטוח מר שמעון ששון, אשר הגיש תצהיר בחקירה ראשית (צד ג'/2), עליו נחקר ע"י ב"כ הצדדים. 49. לפי עדותו ותצהירו, פנה לעדת הנתבעת מס' 1 גב' תקוה שאול בבקשה להרחבת הכיסוי הביטוחי של הפוליסה של הנתבעת מס' 1 וזאת לפי בקשתו של מנהל הנתבעת מר פרימר אופיר באופן שיכלול כיסוי לנזקים שעלולים לנבוע ממכונות הקפה ו/או מהתקנתן, כולל נזקי מים ואכן הוספה הרחבה שאין מחלוקת עליה בה נרשם "כולל עבודות חוץ - התקנת מכונות קפה". 50. בהתאם לעדותו ותצהירו של הסוכן הנ"ל ובהתאם לשיחתו עם גב' תקוה, לא היה כל ספק, ההרחבה באמור נועדה לכסות ומכסה, בין היתר אירוע נזילת מים. 51. אני מקבל את עדותו ותצהירו של סוכן הביטוח מר שמעון ששון לפיהם, ביקש הרחבת הכיסוי הביטוחי באופן שיכלול נזקים שעלולים להיגרם מהתקנת מכונות הקפה כולל נזקי מים, כך שהפוליסה שהוצאה עליה סוכם עם גב' תקוה, מכסה את אירוע המקרה הנוכחי. 52. לעדותו של סוכן הביטוח מר שמעון ששון, מצאתי חיזוק בעדותו של מנהל הנתבעת מס' 1 מר אופיר פרימר בעמ' 36 לפרוטוקול כדלקמן: "ביקשתי כיסויים נגד נזילות כתוצאה מנזקי מים כי בדיוק שלושה ימים קודם היתה נזילה אצלנו. ביקשתי כיסוי כתוצאה מנזקי מים. הזכרנו את הנזקים שזה יכול לעשות. אותו טפטוף היה אצל אותו משרד ומהר התקשרתי לסוכן". ובהמשך בעמ' 38 לפרוטוקול: "ביקשתי מפורשות ביטוח נגד נזקי מים... חוץ מזה, יכול להיות שלא עשינו הכל מבחינה ביטוחית אבל עשינו ביטוח לנזקי מים, זה מה שביקשנו". 53. סוכן הביטוח הודה למעשה, כי הנתבעת מס' 1 ביקשה ביטוח כנגד נזילות מים ופעל עפ"י אישורה של גב' תקוה, ואישר לנתבעת מס' 1 כי אכן היא מבוטחת והודאתו מחייבת את הנתבעת מס' 2 לפי סע' 33 לחוק חוק הביטוח, תשמ"א-1981, בהיותו סוכן ביטוח אשר פעל מטעמה. 54. מאחר וקיבלתי את עדותו של סוכן הביטוח, לה מצאתי חיזוק בעדותו של מנהל הנתבעת מס' 1 מר אופיר פרימר לפיהם, נתבקשה הנתבעת מס' 2 להרחיב את הפוליסה באופן שתכלול אירועים הנובעים מנזילת מים, אין משמעות לשני החריגים של הפוליסה הדנים ברשלנות מקצועית של המבוטח ופגם במוצר מהנימוקים הבאים: א) לפי סע' 9 לתצהירו של סוכן הביטוח של הנתבעת מס' 1 מר שמעון ששון, הנתבעת לא מנפיקה כיסוי של אחריות מקצועית למי שאינו בעל מקצוע חופשי, ואני מסכים לעדות זו שכן, פוליסת ביטוח של אחריות מקצועית מיועדת בדרך כלל לבעלי מקצוע חופשי כגון: עורכי דין, רופאים, מהנדסים, אחרת כל פוליסת אחריות כלפי צד ג' המכסה רשלנות המבוטח מתרוקנת מתוכנה, אם אותו מבוטח כגון: "שיפוצניק" אשר מתרשל בעבודתו, יהיה חייב בביטוח עבור רשלנות מקצועית בנוסף לכיסוי אחריות כלפי צד ג'. ב) מאחר ואין מחלוקת, כי נתבעת מס' 2, התחייבה בפוליסה לכסות כל נזק שיגרם כתוצאה "מהתקנת מכונות קפה", לדעתי, פעולת התקנת מכונת הקפה כוללת "התקנה" מתמשכת, אשר בגינה נגרמת הצפה ולא מצטמצם אך ורק בזמן ההתקנה כטענת ב"כ הנתבעת מס' 2, ובנוסף לכך, הפוליסה לא הגדירה "התקנה מהי", ועל כן, לדעתי ניתן לפרש מושג "התקנה" כמושג אשר גורם כל נזקי המתרחש בסמוך למועד ההתקנה ולא מצטמצם אך ורק בזמן ההתקנה. 55. במקרה הנוכחי, המכונות הותקנו ביום 20/5/99 בשעה 10:00, וההצפה אירעה באותו יום ונתגלתה בשעות אחר הצהריים סמוך למועד התקנת המכונות ועל כן, קשורה ל"התקנה" כמצויין בפוליסה והיא מכסה את האירוע. אחריות הצד השלישי מס' 2 סוכן הביטוח: 56. הנתבעת מס' 2 הגישה הודעה לצד השלישי נגד נתבעת מס' 2 חברת הביטוח ונגד סוכן הביטוח מר שמעון ששון. 57. ההודעה נגד סוכן הביטוח מבוססת על רשלנות הסוכן בטענה, שלא דאג להנפיק פוליסה המכסה אירוע של נזילות מים ממכונת הקפה. 58. מאחר וקבעתי, כי אכן סוכן הביטוח ביקש כיסוי כזה לפי בקשתו של מנהל הנתבעת מס' 1 מר אופיר פרימר, לא מצאתי כל רשלנות מצד סוכן הביטוח צד ג' מס' 2 ודין ההודעה נגד להידחות. גובה הנזק: 59. התביעה של התובעת מבוססת עפ"י סע' 62 (א') לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981. 60. על מנת לזכות בתביעה על התובעת עליה להוכיח קיומם של שלושה תנאים כדלקמן: א) עפ"י פוליסות הביטוח היתה חייבת לפצות את המבוטחות על נזקיהם. ב) כי אכן שילמה את הנזק. ג) הנתבעת מס' 1 אחראית לפצות את המבוטחות. 61. מטעם התובעת על גובה הנזקים שנגרמו למבוטחות העידו שלושה שמאים אשר שמו את הנזק ולא הוגשה כל חוות דעת מטעם הנתבעות הסותרות את קביעתם. 62. השמאי מר גולן חן הגיש חוות דעת (ת/5), עליה נחקר ע"י ב"כ הצדדים ולפי עדותו לפי הוראות הפוליסה, לא נדרשה המבוטחת להציב את הציוד שניזוק בגובה מסוים מהרצפה ולא היה בכך כדי לפטור את הנזקים גם אם היה מוגבה ב-20-15 ס"מ והעריך את נזקי המבוטחת (קודקוד) בסך של 96,010 ₪ ערך ריאלי. 63. השמאי מר ארז בן שמואל הגיש חוות דעת (ת/6), עליה נחקר ע"י ב"כ הצדדים, אשר העריך את הנזק של המבוטחת "עמית" בסכום של 45,595 ₪. 64. השמאי מר שמואל זיו הגיש חוות דעת (ת/7), עליה נחקר ע"י ב"כ הצדדים, אשר העריך את הנזק שנגרם למבוטחת "קודקוד" בסכום שיפוי בסך של 15,743 $. 65. במקרה הנוכחי, שומת הנזק כפי שהוערכה ע"י השמאים תואמת לסכום ששילמה התובעת למבוטחות ויש לכבד את ההחלטה המבוססת על חוות הדעת של השמאים שחוות דעתם לא נסתרה כפי שנפסק בע"א 7148/94 הכשרת הישוב נ' חברת השמירה, פ"ד נ (4), 570. 66. התובעת שילמה למבוטחת "קודקוד" סך של 96,280 ₪ בצירוף סך של 2,750 ₪ עבור חוות דעת של שמאי וכן שילמה למבוטחת "עמית" סך של 43,684 ₪ בצירוף 1,732 ₪ עבור שמאי ובסה"כ שילמה סך של 144,446 ₪, סכום שזכאית לקבל מהנתבעות בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 1/8/99 (תקופה ממוצעת) ועד היום מאחר והוכיחה אחריותה של הנתבעת מס' 1 וכיסוי פוליסת הביטוח שהוציאה הנתבעת מס' 2. סוף דבר: 67. אני מחייב את הנתבעות הדדית לשלם לתובעת את הסך של 144,446 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 1/8/99 ועד היום, וכן הוצאות כוללות שכ"ט עו"ד, עדים, מומחים ואגרה בסך של 30,000 ₪. 68. בהודעה לצד השלישי ששלחה הנתבעת מס' 1 לנתבעת מס' 2, אני מחייב את הנתבעת מס' 2 לשלם לנתבעת מס' 1 כל סכום שתאלץ לשלם לתובעת במידה ותשלם לפי הודעה לצד השלישי ששלחה בצירוף סך של 8,000 ₪ הוצאות כוללות בגין משלוח ההודעה. 69. אני דוחה את ההודעה לצד השלישי ששלחה נתבעת מס' 1 לסוכן הביטוח מר שמעון ששון ומחייב את הנתבעת מס' 2 "הכשרת הישוב" לשלם לסוכן הביטוח הוצאות כוללות בסך של 8,000 ₪ מאחר ולא הכירה בכיסוי הביטוחי וגרמה לכך שתשלח אליו הודעה לצד שלישי מטעם נתבעת מס' 1. 70. פס"ד ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. תביעת שיבובפוליסה