שביתה פוליטית אסורה - נזק למשק

החלטה 1. ההסתדרות הכללית החדשה הודיעה לממונה הראשי על יחסי עבודה, ביום 23.9.2003, על סכסוך עבודה נגד "כלל המעסיקים במשק לפי הרשימה המצ"ב", כאשר המושבתים יהיו "כלל העובדים במשק". על-פי הצהרת ההסתדרות בפנינו עתידה השביתה לפרוץ היום בשעות הבוקר. אתמול בשעות אחר הצהריים הגישו המבקשים בקשות צד בסכסוך קיבוצי וכן בקשות לסעד זמני דחוף לאסור על שביתה של עובדיהם וכן על העובדים בשירותים החיוניים במדינה המשרתים אותם, ובכלל זה "חשמל, בזק, נמלים, שדות תעופה, תחבורה ציבורית, מכס, דלק, מים", "לחילופין מתבקש בית הדין לקבוע סייגים והגבלות על שביתה בשירותים אלה". 2. הדיון בבקשות הצד וכן בבקשות לסעד זמני נשמע אתמול בשעות הלילה והסתיים לפנות בוקר, כאשר נציגי היועץ המשפטי לממשלה התייצבו לדיון על-פי החלטת בית הדין. לאור דחיפות העניין אנו נותנים את החלטתנו על אתר ללא הנמקה מפורטת. 3. טענתם העיקרית של המבקשים בפנינו היא כי מדובר בשביתה פוליטית אסורה אשר תגרום נזק חמור ביותר למשק כולו. כמו כן נטען כי חברי ההסתדרות אינם רשאים לשבות בנושאי השינויים בקרנות הפנסיה מכיוון שנושא זה נידון בערכאות משפטיות. עוד נטען כי עובדי רשות הנמלים אינם רשאים לשבות מכיוון שעניינם נדון בבית דין זה אשר נתן לגביהם צו מניעה זמני. באת כוח ההסתדרות ומר שלמה שני, יושב ראש האגף לאיגוד מקצועי במשיבה, הודיעו כי עובדי רשות הנמלים לא ישבתו בהתאם לצו בית הדין אשר ניתן בהליך קודם. טענתה העיקרית של ההסתדרות היא שהשביתה היא של כלל חברי ההסתדרות כנגד השינוי "בכללי המשחק" ופגיעה באשיות יחסי העבודה, עקב שינוי תנאי עבודה באמצעות חקיקה חלף קיום משא ומתן קיבוצי תחילה. כמו-כן הודיעה באת כוח ההסתדרות כי עובדי חברי לשכת המסחר לא ישבתו. 4. לאחר ששקלנו את עמדות הצדדים באנו לכלל מסקנה כי יש ליתן סעד זמני כדלקמן: א. אנו מורים להסתדרות הכללית להימנע משביתה כללית בכל המקומות בהם תוכננה שביתה להיום, למעט שביתת מחאה במהלך היום, שמשכה לא יעלה על ארבע שעות. ב. השביתה הכללית הוכרזה לגבי כלל עובדי המשק. הצו ניתן בעקבות בקשות התאחדות התעשיינים, לשכת המסחר, איגוד הבנקים, רשות הנמלים, חברת רכבת ישראל ורשות שדות התעופה. עם זאת יצוין, כי המדינה לא ביקשה סעד ונציגת היועץ המשפטי לממשלה הודיעה כי הותקנו תקנות שעת חירום אשר מכוחן ניתן להוציא צווי ריתוק. לפיכך, הצו האמור המתיר שביתה לא יחול על מקומות עבודה בהם תוציא המדינה לעובדים צווי ריתוק. ג. הצו הזמני יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת. ד. המשך הדיון בהליכים אלה יתקיים ביום חמישי, 6.11.2003 בשעה 19:00. לדיון מוזמנים שר האוצר, מר בנימין נתניהו ויושב ראש ההסתדרות מר עמיר פרץ. ה. לאור הנזק החמור שהשביתה הכללית עלולה לגרום למשק וחשיבות יישוב סכסוכים באמצעות משא ומתן, על הצדדים לנהל משא ומתן רצוף ולדווח על התקדמותו בתחילת הדיון הבא. שביתה