תביעה על משכורת של 3 חודשים

החלטה 1. בפני תביעה לשכר עבודה שהוגשה והתבררה בדיון מהיר כמשמעותו בסעיף 31 א' לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט- 1969. 2. ביום 10/2/03 הגישה התובעת , הגב' שרון לירון, באמצעות בא כוחה, עו"ד דוד מימון תביעה כספית כנגד הנתבעים ע"ס 11,614 ₪ בגין שכר עבודה פדיון חופשה. לטענתה הועסקה בנתבעת מ- 6/02 ועד 10/02 מועד בו התפטרה, ובסה"כ הועסקה במשך 3 חודשים, התובעת שימשה כמדריכת מחשבים במכללת NEW HORIZONS שבבעלות הנתבעת. סוכם עימה כי שכרה יעמוד על 63.75 ₪ לשעה, לטענתה שכרה בגין החודש הראשון לעבודותו שולם, אם כי באיחור, בחודש השני לעבודתה היתה זכאית לשכר בסך 5682 ₪ ברוטו ובחודש השלישי היתה זכאית לשכר של 5132 ש"ח ברוטו. לטענתה סכומים אלו לא שולמו לה למרות פניות רבות, לרבות פניה למר אלי דידיה מנהל הסניף ולבעלי הנתבעת, וכל פעם נדחתה בתירוץ אחר. לטענתה במהלך תקופת עבודתה צברה זכות ל-4 ימי חופשה, ועם התפטרותה היתה זכאית לפדיון ימים אלו בסך 880 ₪ שלא שלמו לה. לטענתה נמסר לה בתחילת חודש דצמבר המחאה עס 4623 ₪ שלא כובדה, במקומה נמסרו לה שני שיקים נוספים אולם התובעת לא הפקידה אותם מחמת זאת שנתקבלה הוראת ביטול של הנתבעת. לכתב התביעה צירפה התובעת המסמכים שיפורטו כדלקמן: א. תלוש שכר לחודש אוקטובר 02'. ב. תלוש שכר לחודש נובמבר 02'. ג. שיק משוך על בנק הפועלים ע"ס 4623 ₪ עם הודעה על אי כיבודו. ד. שיק משיב על בנק הפועלים ע"ס 2311.50 עם הודעה על אי כיבודו. 3. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה אולם לא עשתה כן. 4. ביום 9/6/03 הגישה התובעת בקשה למתן פס"ד בהיעדר הגנה, וניתנה החלטה לפיה הבקשה תידון במועד שיקבע להוכחות. 5. ביום 3/7/03 הגישה התובעת בקשה נוספת למתן פס"ד בהיעדר הגנה, בנימוק כי למועד שנקבע להוראות התובעת לא תוכל להתייצב מפאת מבחן שנקבע לה לאותו יום. 6. ביום 15/7/03, דהיינו ביום שנקבע לדיון בנוכחות הצדדים , הגישה הנתבעת את כתב ההגנה. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים את כל האמור בכתב התביעה . לטענתם לא שררו יחסי עובד ומעביד בין הנתבע מס' 2 לבין התובעת וכי הנתבע מס' 2 משמש כאחד המנהלים בנתבעת מס' 1. לטענתם לא הוסכם על שום תנאי שכר בינם לבין התובעת, וזו לא הועסקה ע"י הנתבעת מס' 1, ואת שכרה צריכה לשלם חב' אשרות פי אר איי 983 אשר אצלה התובעת הועסקה, לטענתם מנהלי אשרות הנפיקו תלושי משכורת ממחשבה של הנתבעת מס' 1 במירמה, על כך הוגשה תלונה למשטרת ישראל, ועובדים רבים קיבלו דרישה להחזר כספים שקיבלו שלא כדין. לטענת הנתבע מס' 2 דין התביעה כנגדו להימחק על הסף ולדחות התביעה כנגד הנתבעת מס' 1. 7. הצדדים התייצבו לדיון הוכחות ביום 15/7/03. 8. מטעם הנתבעת מס' 1 התייצב מר אלון יזהר, שהסביר כי כתב הגנה הוגש רק במעמד הדיון, וז"א מחמת זאת שכנראה היה בלבול, הוא חשב שכתב הגנה הוגש שכן הוגשה בעבר ביום 25/6/03 בקשה לאיחוד תיקים בכל 6 התיקים שהוגשו כנגדם ועדיין אין החלטה ( בשלב זה ניתן לומר כי החלטה כזו כן ניתנה ביום 13/7/03 ע"י כב' השופטת ו. וירט ליבנה ולפיה נדחתה הבקשה לאיחוד תיקים). לטענתו משהגיש כתב הגנה אין מקום להיעתר לבקשה למתן פס"ד בהיעדר הגנה, והסכים כי כתוצאה מכך נגרמו הוצאות לתובעת וכי יש לפסוק לה הוצאות מינימליות. 9. מטעם התובעת התייצב מר אורי רפאלי, מתמחה ממשרדו של עו"ד מימון שביקש מביה"ד ליתן פס"ד למרות שהתובעת לא התייצבה ולחילופין לפסוק הוצאות משפט בשל הגשת כתב הגנה היום. 10. עד כאן השתלשלות האירועים נשוא תביעה זו. 11. ההכרעה: לאחר שחזרתי ועיינתי בדברי נציג הנתבעים ובא כוח התובעת הנני סבור שאין מקום ליתן פס"ד בהיעדר הגנה, שכן כתב הגנה זה קיים ואין אפשרות להתעלם ממנו. 12. יחד עם זאת כתוצאה מהעיכוב בניהול התביעה נגרמו לתובעת נזקים ועל הנתבעים לפצותה על כך. 13. לסיכום, הבקשה למתן פס"ד בהיעדר הגנה נדחית. 14. נקבע להוכחות הצדדים ליום 31/12/03 שעה 13:30. 15. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, תשלום הסך הנ"ל לא יאוחר משבועיים לפני המועד שנקבע להוכחות יהווה תנאי לקיום הדיון. משכורת