מחלות דם - כמה אחוזי נכות ?

מחלות דם - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין מחלות דם : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 2 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מחלות דם : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 2. מחלות דם אנמיה (מחוסר-דם ממאיר, מחוסר-ברזל, המוליטית, אפלסטית) ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם א. מצבים שחלפו מבלי להשאיר סימנים 0% ב. מצב כרוני עם תגובה לא-מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים 20% ג. מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת 50% ד. מצב קשה, אך מסוגל לעבודת-בית קלה בלבד 75% ה. מצב חמור, בלתי-מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות