כשל חיסוני נרכש - כמה אחוזי נכות ?

כשל חיסוני נרכש - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין כשל חיסוני נרכש : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 2א : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של כשל חיסוני נרכש : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 2א. כשל חיסוני נרכש (1) בלא סימנים קליניים, בלא טיפול 0% (2) בלא סימנים קליניים, עם טיפול 30% (3) עם סימנים קליניים קלים 50% (4) עם סימנים קליניים תכופים אך לא קבועים 70% (5) עם תסמונת קלינית מלאה וקבועה 100% אחוזי נכותחיסוניםאיידסשאלות משפטיותנכות