מחלת הבלוטות להפרשה פנימית - כמה אחוזי נכות ?

מחלת הבלוטות להפרשה פנימית - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין מחלת הבלוטות להפרשה פנימית : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 3 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מחלת הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה) : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 3. מחלת הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה) הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי-סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) - א. בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני-מחלה 0% ב. מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה 10% ג. המצב הכללי מעורר, קיימים סימנים כלליים בנוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול 20% ד. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת 40% ה. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת 50% ו. המצב חמור, אך מסוגל לעבודות-בית קלות בלבד 75% ז. המצב חמור מאד, בלתי-מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100% רפואהנכותאחוזי נכותשאלות משפטיות