סימפונות הריאה - כמה אחוזי נכות ?

סימפונות הריאה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין מחלות סימפונות הריאה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 5 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מחלות סימפונות הריאה : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 5. מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות (1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (Bronchrectasis) א. קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0% ב. קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר-נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות-דם לפעמים 20% ג. קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר-נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40% ד. קיימים הממצאים שצויינו בפיסקה ג, כשקוצר-הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי- דם תכופים 60% ה. קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא-הפסקות עם קוצר- נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי Cor pulmonale 100% (2) נצור בין הסמפונות וקיר בית-החזה - Broncho cutaneous fistula or broncho-pleural fistula אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8. (3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה א. ציסטה קטנה מסויידת 0% ב. ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20% ג. ציסטות בשתי הריאות 40% ד. קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות. (4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה - אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול (5) מחלות-ריאה אחרות במחלות-ריאה אחרות שלא פורטו לעיל - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף-קטן (1). (6) גוף זר בחלל בית-החזה א. זעיר ואינו גורם להפרעות 0% ב. הגורם להפרעות בלתי-ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת 10% ג. הגורם לכאבים בחזה וקוצר-נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או hemoptysis 30% ד. הגורם ל Tachycardia-וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה Peri cardium- הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה 50% אחוזי נכותריאותשאלות משפטיותנכות