שחפת לא פעילה - כמה אחוזי נכות ?

שחפת לא פעילה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין שחפת לא פעילה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 7 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שחפת לא פעילה : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: (2) שחפת בלתי-פעילה א. בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילות 50% ב. בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (א) 35% ג. בכל תקופה שלאחר התקופה האמור בפיסקה (ב): I. לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 10% II. נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 20% III. נישארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה 30% ד. ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה - ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5. ה. ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) - ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות