שחפת ריאות - כמה אחוזי נכות ?

שחפת ריאות - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין שחפת ריאות : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 7 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שחפת ריאות : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 7. שחפת הריאות (1) שחפת פעילה א. יש צורך בטיפול ובשכיבה 100% ב. שחפת לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה 60% ג. התחדרות של תהליך בלתי-פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית 60% ד. שחפת כרונית - בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך: I. השינויים בריאה נרחבים Far advanced 80% II. השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת Mod. or min. advanced 60% ה. שחפת ריאות בטיפול ב- Pneumothorax intrapleuralis or extrapleuralis 60% אחוזי נכותריאותשאלות משפטיותנכות