לחץ דם גבוה - כמה אחוזי נכות ?

פסק דין נכות בגין לחץ דם גבוה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 9 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של לחץ דם גבוה : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 40 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: (3) יתר לחץ-דם א. לחץ-דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות 0% ב. לחץ-דם דיאסטלי קבוע מעל ל-95 מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית: I. בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב 10% II. עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ 30% ג. לחץ-דם דיאסטלי קבוע מעל 110 מ"מ כספית: I. בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25% II. עם הגדלה בורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ 40% (ד) לחץ דם נמוך, או אורתוסטאטי I. בלא סימנים קליניים 0% II. עם תסמונת אופיינית - 30% (1) קלה 10% (2) קשה 30% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות