תעוקת לב - כמה אחוזי נכות ?

תעוקת לב - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין תעוקת לב : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 9 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של תעוקת לב : אחוזי הנכות הם בין 25 לבין 70 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: (2) תעוקת הלב (Angina pectoris) א. התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד 25% ב. התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת 50% ג. התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה 70% אחוזי נכותהתקף לב / אוטם שריר הלבשאלות משפטיותנכות