מחלת לב - כמה אחוזי נכות ?

מחלת לב - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין מחלת לב : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 9 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S. B. E. ) ובאטם שריר הלב : אחוזי הנכות הם בין 25 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 9. מחלות הלב (1) במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S. B. E. ) ובאטם שריר הלב א. בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף 100% ב. בתקופת 3 החדשים הבאים 50% ג. לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב - I. מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן 10% II. מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה) 25% III. קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה) 40% IV. קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית) 50% V. קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) 75% VI. אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה 100% רפואהנכותאחוזי נכותהתקף לב / אוטם שריר הלבשאלות משפטיות