הפרעות קצב לב - כמה אחוזי נכות ?

הפרעות קצב לב - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין הפרעות קצב לב : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 9 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של הפרעות קצב לב: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: הפרעות בקצב א. התקפיים I. התקפים נדירים 10% II. התקפים שכיחים 20% III. התקפים שכיחים ביותר 40% ב. קבועים I. ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני 20% II. קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב ג. מחסום פרוזדורי-חדרי I. מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) 0% II. מחסום חלקי דרגה 2 10% III. מחסום שלם ללא תסמונת Adams Stokes 50% IV. מחסום שלם עם התקפי חוסר-הכרה (תסמונת Adams Stokes ) 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות