דלקת קרום הלב - כמה אחוזי נכות ?

דלקת קרום הלב - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין דלקת קרום הלב : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 10 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של דלקת קרום הלב : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 60 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 10. קרום הלב (1) דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית א. במשך חדשיים לאחר ההחלמה 40% ב. לאחר תקופה זו I. התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות 0% II. נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב. (2) דלקת קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה. נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב. (3) Constrictive Peicarditis ודלקת קרום הלב שגרונית א. בהתאם למצב התפקודי של הלב ב. במקרה של ניתוח I. במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח 60% II. לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב. אחוזי נכותדלקתשאלות משפטיותנכות