נזק לכלי דם - כמה אחוזי נכות ?

נזק לכלי דם - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין נזק לכלי דם : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 11 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מצב לאחר נזק בכלי-הדם הפריפריים או נזק בורידים : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: מצב לאחר נזק בכלי-הדם הפריפריים כגון phlebitis או Thrombophlebitis או נזק בורידים א. קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי -ניכרות ברגל אחת 0% ב. המצב כמתואר בסעיף-קטן (2)(א) - בשתי הרגליים 10% ג. קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם Pigmentatio וכחלון ברגל אחת 20% ד. המצב כמתואר בסעיף-קטן (2)(ג) - בשתי הרגליים 30% ה. קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון Eczema או כיבים ברגל אחת 30% ו. המצב כמתואר בסעיף-קטן (2) (ה) בשתי הרגליים 40% ז. בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד 50% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות