ניתוח ריאות - כמה אחוזי נכות ?

ניתוח ריאות - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין ניתוח ריאות: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 7 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מצבים שלאחר ניתוח ריאות : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: מצבים שלאחר ניתוחים א. שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת 10% ב. Plombage I. חד-צדדי 30% II. דו-צדדי 60% ג. כריתות בריאה I. של חלק של הריאה עד 42 סגמנטים 10% II. של אונה 30% III. של ריאה שלמה 60% IV. קיימים סיבוכים כגון Empyema or Fistula Broncho cutanea 100% ניתוחנכותאחוזי נכותריאותשאלות משפטיות