מפרצת עורקים - כמה אחוזי נכות ?

מפרצת עורקים - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין מפרצת עורקים : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 11 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מפרצת עורקים : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: (3) מפרצת - Aneurysma א. של עורק קטן, בלי הפרעות 10% ב. של עורק קטן עם הפרעות קלות 20% ג. של עורק קטן עם הפרעות קשות 30% ד. של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם 40% ה. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם 50% ו. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם 60% ז. של אב העורקים בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של Aneurysma כנ"ל 60% ח. של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, עם הפרעות קשות 100% (4) Arterio-Venous Fistula אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (3). (5) M. Raynaud Endarteritis obliterans ( Buerger. M ) א. בצורה קלה ברגל אחת 20% ב. בצורה קלה בשתי הרגליים 30% ג. בצורה בינונית ברגל אחת 40% ד. בצורה בינונית בשתי הרגליים 50% ה. בצורה קשה 60% ו. בצורה קשה מאד 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות