סטריקטורה בושט - כמה אחוזי נכות ?

סטריקטורה בושט - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין סטריקטורה בושט: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 12 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של סטריקטורה בושט: אחוזי הנכות הם בין 30 לבין 80 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: א. מיצר Strictura של הושט - I. בצורה בינונית 30% II. בצורה קשה 50% III. בצורה קשה מאד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד 80% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות