דלקת ושט - אזופגיטיס - כמה אחוזי נכות ?

דלקת ושט - אזופגיטיס - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין דלקת ושט - אזופגיטיס : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 12 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של דלקת ושט - אזופגיטיס : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: ג. אזופגיטים (Esophagitis) - I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 30% III. בצורה קשה עם שטפי-דם חוזרים, אנמיה בולטת 50% אחוזי נכותדלקתשאלות משפטיותנכות