בקע סרעפתי - כמה אחוזי נכות ?

בקע סרעפתי - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין בקע סרעפתי : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 12 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של בקע סרעפתי : אחוזי הנכות הם כפי שיפורט להלן: חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: ה. בקע סרעפתי (Hernia diaphragmatica) - א. אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף-קטן ג. ב. בקע סרעפתי לאחר ניתוח I. אין הפרעות 0% II. קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן ג. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותבקע