קור ברגליים - כמה אחוזי נכות ?

קור ברגליים - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין קור ברגליים : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 11 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של נזקי כפור ברגליים : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 10 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: נזקי כפור ברגליים א. קיימים סימנים קלים בלבד - בועות-כפור (Chillblains) 0% ב. קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים,אודם וכד': I. בגף אחד 5% II. בשני הגפיים 10% ג. על איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותרגליים