ניתוח מעיים / ניתוח קיבה - כמה אחוזי נכות ?

ניתוח מעיים / ניתוח קיבה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין ניתוח מעיים / ניתוח קיבה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 14 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של פציעות וניתוחי קיבה ומעיים : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 14. פציעות וניתוחי קיבה ומעיים (1) מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים א. ללא הפרעות, מצב התזונה הכללי טוב 0% ב. ישנן הפרעות קלות של מערכת היכול, המצב הכללי טוב 10% ג. ישנן הפרעות בלתי-ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד 20% ד. ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד 40% ה. מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת-מרפא 60% ו. ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות-בית קלות בלבד 80% ז. ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי-מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100% ניתוחנכותאחוזי נכותשאלות משפטיות