דלקת כיבית של המעי הגס - כמה אחוזי נכות ?

דלקת כיבית של המעי הגס - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין דלקת כיבית של המעי הגס : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 13 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של דלקת כיבית של המעי הגס : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: דלקת כיבית של המעי הגס א. בצורה קלה עם 4-3 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי 10% ב. בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות 30% ג. בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד 50% ד. בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה המצב הכללי ירוד מאד 70% ה. בצורה חמורה, זקוק לאשפוז 100% (3) Diverticulitis - Diverticulosis א. ללא הפרעות 0% ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (1) (4) Malabsorption syndrome including Coeliac disease, Sprue א. בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא השפעה על המצב הכללי, בלי אנמיה 20% ב. בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל 40% ג. בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם (Hypoproteinemia) בצקת ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו' 70% אחוזי נכותדלקתשאלות משפטיותנכות