פיסטולה במעי - כמה אחוזי נכות ?

פיסטולה במעי - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין פיסטולה במעי (: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 14 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של פיסטולה במעי (נצור קבוע של המעיים) : אחוזי הנכות הם בין 20 לבין 80 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: נצור קבוע של המעיים א. ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה 20% ב. ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה 30% ג. Anus praeter naturalis 80% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות