עודף משקל - כמה אחוזי נכות ?

עודף משקל - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין עודף משקל : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 14א : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של עודף משקל / השמנת יתר: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 14א. עודף משקל והשמנת יתר (1) BMI של 29.9-25 (עודף משקל קל) 0% (2) BMI של 34.9-30 (השמנת יתר, דרגה 1) 0% (3) BMI של 39.0-35 (השמנת יתר, דרגה 2) 10% (4) BMI של 40 או יותר (השמנת יתר, דרגה 3) 20% לעניין זה, יש לקבוע את חומרת הליקוי לפי מדד מסת הגוף BMI-BODY MASS (INDEX) , כפי שהוא מחושב על פי היחס בין משקל הגוף בריבוע חלקי גובהו. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות