סטריקטורה - כמה אחוזי נכות ?

סטריקטורה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין סטריקטורה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 15 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של סטריקטורה : אחוזי הנכות הם בין 30 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: מצר - (Strictura) א. בצורה בינונית 30% ב. בצורה קשה 50% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות