פיסורה אנאלית - כמה אחוזי נכות ?

פיסורה אנאלית - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין פיסורה אנאלית : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 15 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של פיסורה אנאלית : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 10 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: Fissura ani א. לא הפרעות 0% ב. ישנן הפרעות ניכרות 10% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות