טחורים - כמה אחוזי נכות ?

טחורים - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין טחורים : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 15 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של טחורים : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: טחורים Varices Haemorrhoidales חיצוניים או פנימיים א. בולטים, ישנן הפרעות בלתי-ניכרות 0% ב. בולטים, עם דימומים שכיחים 10% ג. בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים אחרים כגון Fissura ani או ani Fistula בצורה קלה 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות