מחלת כבד - כמה אחוזי נכות ?

מחלת כבד - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין מחלת כבד : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 16 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מחלת כבד : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 16. מחלות הכבד ודרכי המרה (1) שחמת הכבד א. בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד 20% ב. בצורה בינונית, עם הפרעות בולטת יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי 40% ג. בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (Ascites) עם או בלי שטפי-דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים 70% ד. בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד 100% (2) מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער א. המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים 40% ב. קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים אם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים (Portal systemic encephalopathia) 70% ג. המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100% (3) מצב לאחר דלקת-כבד זיהומית (Intectious hepatitis) א. לא נשארו הפרעות 0% ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (1). (4) Echinococcus of Liver א. מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד 0% ב. לאחר ניתוח, ללא הפרעות 0% ג. נשארו הפרעות לאחר הניתוח, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק. ד. פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף-קטן (1). (5) מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד Abscess of Liver א. אין הפרעות 0% ב. נשארו הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק. רפואהנכותאחוזי נכותשאלות משפטיות