שחמת הכבד - כמה אחוזי נכות ?

שחמת הכבד - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין שחמת הכבד: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 16 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שחמת הכבד: אחוזי הנכות הם בין 20 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: שחמת הכבד א. בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד 20% ב. בצורה בינונית, עם הפרעות בולטת יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי 40% ג. בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (Ascites) עם או בלי שטפי-דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים 70% ד. בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד 100% אחוזי נכותכבדשאלות משפטיותנכות