מחלות כיס מרה - כמה אחוזי נכות ?

מחלות כיס מרה- כמה אחוזי נכות ? נכות בגין מחלות כיס מרה: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 16 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מחלות כיס מרה: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 40 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה א. ללא הפרעות 0% ב. בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת, עם הפרעות בעיכול 10% ג. בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות-עיכול בולטות 20% ד. בצורה קשה, עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת, עם הפרעה ניכרת במצב הכללי 40% מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה א. ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד 0% ב. קיימות הפרעות בינוניות 10% ג.Post cholecysectomy syndrome בצורה בולטת 20% ד. הופעות חוזרות של Cholangitis עם התקפי-חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת 40% שאלות משפטיותנכותאחוזי נכות