בעיות בטחול - כמה אחוזי נכות ?

בעיות בטחול - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין בעיות בטחול: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 17 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של בעיות בטחול : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 17. טחול א. הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי 0% ב. מצב לאחר כריתת הטחול 10% ג. הגדלה ניכרת של הטחול Hypersplenism עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה לבקופניה או טרומבפניה, עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות 30% אחוזי נכותטחולשאלות משפטיותנכות