בעיות בלבלב - כמה אחוזי נכות ?

בעיות בלבלב - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין בעיות בלבלב : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 17א : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של בעיות בלבלב : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 17א. לבלב מצב לאחר דלקת או ניתוח - (א) בלא תלונות או סימנים במערכת העיכול 0% (ב) עם כאבי בטן שכיחים ועליה באנזימים - (1) בלא הפרעה בספיקה 20% (2) עם הפרעת ספיגה - (א) המאוזנת באמצעות טיפול תרופתי 40% (ב) הגורמת לתת-תזונה באופן המחייב השלמת תזונה דרך פיום 70% (ג) המחייבת הזנת על 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות