פריטונאום - צפק - כמה אחוזי נכות ?

פריטונאום - צפק - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין פריטונאום - צפק : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 18 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של פריטונאום - צפק : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 18. צפק (1) התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הבטן א. ישנן הפרעות נדירות וקלות 0% ב. ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס 10% ג. ישנן הפרעות כנ"ל והן קבועות 20% ד. ישנן הפרעות קשות 30% (2) שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית (Sub-ileus) א. בשלב פעיל ב. במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק, סעיף-קטן (1). אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות