בקע - כמה אחוזי נכות ?

בקע - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין בקע : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 19 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של בקע : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 19. בקע א. בקע המפשעה הניתן להחזרה (Reponibilis) חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי-ניכרות 0% ב. מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות 0% ג. בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה (Reponibilis) עם הפרעות בלתי-ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה 10% ד. מצב כמתואר בסעיף-קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי 15% ה. בקע חוזר (Recidivans) חד-צדדי, עם הפרעות בלתי-ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה 10% ו. מצב כמתואר בסעיף-קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי 15% ז. בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (Irreponibilis) או בלתי-ניתן להחזקה ע"י חגורה - עם הפרעות בלתי-ניכרות, חד או דו-צדדי 20% ח. מצב כמתואר בסעיף-קטן (ז) עם הפרעות ניכרות 30% ט. בקע פמורלי (Hernia femoralis) - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה (Hernia inguinalis). אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותבקע