בקע בבטן - כמה אחוזי נכות ?

בקע בבטן - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין בקע בבטן : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 20 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של פציעות ובקעים של קיר הבטן : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 40 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 20. פציעות ובקעים של קיר הבטן א. מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן 0% ב. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית ג. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטון עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית 20% ד. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם Eventratio גדולה 40% ה. Hernia linae albae או Hernia umbilicalis קטנות וללא הפרעות 0% ו. Hernia linae או Hernia umbilicalis albae יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן, עם הפרעות בלתי-ניכרות 10% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותבטןבקע