גידול - כמה אחוזי נכות ?

נכות בגין גידולים : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 21 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של גידולים ממאירים ושפירים : אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באברים ובמערכות-הגוף השונים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 21. גידולים גידולים ממאירים ושפירים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באברים ובמערכות-הגוף השונים. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות