אבנים בכליות - כמה אחוזי נכות ?

אבנים בכליות - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין אבנים בכליות : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 22 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של אבנים בכליות : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: אבני הכליות אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי 10% ב. אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה 20% ג. אבני-יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השניה 40% ד. אבני-כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים 20% ה. אבני-כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית 40% ו. מצב אחרי ניתוח אבני-כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה 0% קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים - קטנים (7) או (10). Hydronephrosis א. אקטזיה של אגן הכליה, ללא הפרעות 0% ב. בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת 10% ג. בצורה בינונית, התקפים תכופים, עם או בלי דלקת 30% ד. עם זיהום או Pyonephrosis 50% (11) Essential Haematuria המטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמוטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית 10% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות