דלקת כליות - כמה אחוזי נכות ?

דלקת כליות - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין דלקת כליות: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 22 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של דלקת כליות: אחוזי הנכות הם בין 20 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: דלקת-כליות כרונית א. הפרשת-חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא Uremia 20% ב. כמתואר בסעיף-קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם ולא Uremia 30% ג. תסמונת נפרוטית בולטת או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה (Urea) בדם עד 50 מג"ר אחוז 50% ד. תסמונת נפרוטית בולטת או עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה (Urea) בין 50 ל-80 מג"ר אחוז 80% ה. עם הפרעות קשות מצג הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה 100% (8) Pyelonephritis chronica אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף- קטן (7). אחוזי נכותדלקתשאלות משפטיותנכות